Tänkvärt kafé för möten

Antalet demenssjuka i Sverige ökar för varje år. I Ekerö kommun är det uppskattningsvis 2 000 personer som är drabbade. För dem och deras anhöriga har kommunen öppnat Café Tänkvärt, en öppen mötesplats som erbjuder kunskap och stöd för den som har en demenssjukdom eller är anhörig.

I Sverige har åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre, en demenssjukdom. Det gör att ungefär 2 000 Mälaröbor är drabbade. Den allt högre medellivslängden i landet är en av de faktorer som gör att denna siffra också ökar allt eftersom. För de flesta innebär diagnosen en stor livsomställning och även de anhöriga drabbas hårt.

– Det innebär ofta en sorg för den som diagnosticeras med en demenssjukdom. En sorg och en ovisshet inför framtiden. Livet förändras och vardagen med sina praktiska sysslor läggs bit för bit över på de anhöriga. Jag finns till för både de som drabbas av sjukdomen och för deras anhöriga för att erbjuda stöd, men också som en hjälp att hitta rätt bland alla instanser, berättar Daniela Wallqvist, sjuksköterska och kommunens demenssamordnare.

Hennes tjänst har kommit till som ett resultat av en statlig satsning där fem kommuner i landet har tagit emot extra bidrag för att kunna utveckla sin demensvård. Som ett led i detta har Daniela bland annat initierat den öppna mötesplatsen Café Tänkvärt. På måndagar, mellan tio och tolv, håller man till i Stenhamra och på torsdagar mellan halv fem och halv sju, är mötesplatsen i Ekdungens lokal i Ekerö centrum.

Förhoppningen är att man på så sätt ska kunna locka de som ännu inte fått en diagnos, men har börjat känna av symptom eller nyligen har fått sin diagnos, att besöka kaféet. Genom att erbjuda en kravlös plats att träffas på, utan att boka tid, kan man träffa personer som är vana vid målgruppen och utbildade inom demensfrågor. Daniela och kollegorna kan sedan bland annat hjälpa till med att förmedla kontakten till stödgrupper, både för den som har sjukdomen och de anhöriga.

– För ett par veckor sedan hade vi invigningen av kafeét på Ekdungen och nu har vi även öppnat här i Stenhamra, säger Daniela och berättar att fikat serveras till självkostnadspris och att all personal har tystnadsplikt.

Daniela ger också ytterligare exempel på vad hon kan hjälpa till med och det kan vara allt från att ta kontakt med vårdcentralen och be dem ringa upp personen i fråga, till att slussa vidare till andra stödfunktioner eller ge enskilda stödsamtal.

Hon berättar dessutom att den 15 juni anordnar kommunen för första gången en seniordag med fokus på ett aktivt äldreliv, i Ekerö kulturhus. I Erskinesalen erbjuds föreläsningar om kost, framtidsfullmakt och friskvård för äldre bland annat. I en minimässa i kulturhusets foajé kan man även träffa en del av de aktörer som är verksamma i kommunen och som riktar sig mot seniorer.

LO BÄCKLINDER

Läs också