Tappar 35 placeringar

Tappar 35 placeringar

Service behöver förbättras för företagarna

Ekerö kommun har rasat från plats 147 till plats 182 av landets 290 kommuner i Svenskt näringslivs ranking. Av de företag som varit i kontakt med kommunen under det senaste året har 84% varit tillstånds- eller tillsynsärenden. 

 – Det är självklart tråkigt. Positivt är att vi får en tydlig restlista, det vill säga det här har vi att arbeta med så att vi kan bli ännu bättre i vårt kommunikativa servicebeteende i myndighetsutövningen, säger Johan Elfver, kommunens näringslivschef.

Anna Wallin, näringspolitisk rådgivare på Svenskt näringsliv, kommenterar:

– Det är viktigt att kommunen har en god myndighetsutövning och utgår från att företagen vill göra rätt. Det pågår ett förbättringsarbete inom Ekerö kommun gällande dessa bitar och det behöver ta fart nu. De har bland annat en plan på att ringa alla företag som fastnat i ärenden för att hjälpa dem vidare. Vi hoppas att den typen av service kan ge utslag i nästa års enkät,  säger Anna Wallin.

Undersökningen baserar till stor del på hur företagarna upplever kommunens service. Många av dem som svarat på undersökningen har inte haft direktkontakt med kommunen. 

– I det avseendet handlar resultatet om den allmänna attityden och värderingen. Och det är ett långsiktigt arbete som man måste jobba med, säger Johan Elfver.

Frågorna har ställts på samma sätt sedan starten 2001 vilket möjliggör jämförelser bakåt i tiden. I år har ett antal nya frågor tillförts undersökningen. Bland annat hur företagen påverkas av brottslighet och otrygghet.

26 procent av företagen i Sverige uppger att de i stor eller ganska stor utsträckning påverkas negativt av brottslighet och otrygghet.  Detta gäller även företagare i Ekerö kommun som gärna ser att brott och otrygghetsfrågan prioriteras av politikerna. Men förbättrad lokal infrastruktur och ökad förståelse står högst upp på önskelistan.

Bild: Anna Wallin, näringspolitisk rådgivare på Svenskt näringsliv och Johan Elfver, kommunens näringslivschef på näringslivsfrukost på Ekebyhovs slott.

EWA LINNROS

Läs också