Tekniken låter vikingarna komma till liv på nytt

Sedan en tid tillbaka kan besökarna som anländer till Hovgården på Adelsö, med egna ögon se hur platsen kan ha sett ut på vikingatiden. Detta är en av de satsningar som görs för att utveckla världsarvet till ett ännu bättre besöksmål.

Pyramiderna i Egypten, Taj Mahal och Kinesiska muren – Mälaröarnas två världsarv är i gott sällskap på Unescos världsarvslista. Drottningholm behöver nog ingen närmare presentation och inte heller Birka. Hovgården däremot, som är den del av världsarvet Birka och Hovgården om är belägen på Adelsö, har länge haft en lite undanskymd position trots alla sina gravkullar och fornlämningar.

För att lyfta fram historien, som till stor del ligger dold i gravar och ruiner, har kommunen bland annat tagit fram ett informationsmaterial och en utställning som ska ge besökarna en större förståelse för platsen.

– Jag ville gå ett steg längre än att bara erbjuda broschyrer och därför har vi skapat informationsfilmer som man kan likna vid levande tavlor, säger Faravid Svalfors af Ugglas, projektledare för utvecklingen av det nya besökscentret som vuxit fram på Adelsö.

På digitala skärmar kan man se karaktärerna Krigaren, Handelsmannen och Husfrun röra sig i tidsenliga kläder och även interagera med varandra. Skriftlig information berättar om platsen och utställningen innehåller även konstnärliga fotografier. Stenhamrabon, arkeologen och illustratören Mats Vänehem har också skapat en stor illustration av Hovgårdsområdet som finns på plats.

Att bygga upp ett informationscenter där man kan lära sig mer om platsen, är dock bara en av delarna i det digra arbetet som Faravid Svalfors af Ugglas tagit sig an. En annan del handlar om att hitta samverkansformer och skapa nätverk för alla de aktörer som är verksamma på ön.

– Genom att samla ihop alla idèer och ta tillvara all den kunskap och allt det engagemang som finns på ön, kan allting samlas under en gemensam världsarvsfana.

Han berättar om Alsnu udd, där föreningen Alsnu vikingar bygger upp en vikingatida gård, Världsarvsteatern under ledning av Beryl Kornhill samt om runristaren och guiden Kalle Runristare som är verksam i området, som exempel på alla de engagemang som har världsarvet som som sin bas. Café Hovgården, som ligger precis intill hembygdsgården på Adelsö, är också själva navet kring vilket allt som händer runt världsarvet kretsar.

Utvecklingsarbetet kring Hovgården, som drivs av Ekerö kommun tillsammans med regionen och Riksantikvarieämbetet, upphör i november och fram tills dess har Faravid Svalfors af Ugglas planer på att hinna förverkliga så många som möjligt av sina visioner för området.

– Bland annat skulle jag vilja ta fram en så kallad AR-lösning för området som gör det möjligt att genom mobiltelefon eller surfplatta kunna se hur till exempel runstenen får tillbaka sin skrift eller hur Magnus Ladulås medeltida palats Alsnu hus kan ha sett ut.

Tvärs över fjärden mellan Adelsö och Björkö, ligger vikingastaden Birka där det sedan många år finns gott om aktiviteter och saker att göra och se. Även i år pågår ett digert program som spänner från skattjakter och dramatiserade visningar till styrketävlingen Starke viking och vildsvinsgille på restaurang Särimner.

LO BÄCKLINDER

Läs också