Tillåtet skejta efter 16.00

Att allt var bättre förr är en sanning med modifikation. I alla fall om man var ung och gillade att skejta – eller åka rullbräda, som det kallades då. 1978 blev det nämligen förbjudet att skejta i hela Ekerö kommun.

Den 5 maj 1978 fattades ett generellt skejtförbud av trafiknämnden i Ekerö kommun. Förbudet kom att gälla alla tider och på samtliga gator och torg i kommunen och att bryta det var straffbart.

Enligt en artikel i Mälaröarnas nyheter den 31 maj trotsade skejtande ungdomar förbudet och la upp stenar och ölburkar, bland annat på Gräsåkervägens intill Träkvista skola, som de sedan körde slalom emellan. Detta ledde till klagomål från allmänheten, men inget ingripande från polisen.

Någon veckan innan artikeln publicerades kom dock ett nytt beslut från skolnämnden, som skulle trotsa trafiknämndens tidigare förbud. Beslutet öppnade upp möjligheter för mälaröungdomar att skejta ändå, då de, enligt artikeln efter klockan 16.00 gavs tillåtelse att använda alla kommunens skolgårdar för att utöva sitt intresse på.

– Ungdomarna måste ju ha någonstans att åka, sa skoldirektören Lars Hallberg till Mälaröarnas nyheters reporter Göran Söderlund.

En av de som minns skejtingen i sina ungdomsdagar är Patrik Sviberg, 56, som bodde i Stenhamra mellan åren 1974 och 1987.

– Jag kommer ihåg när kommunen förbjöd oss att åka, men vi sket i det och åkte på cykelvägar och parkeringar i alla fall. Vid ett tillfälle fick vi spillbitar av Färingsö trä för att bygga en ramp. Vi höll på hela tiden med våra brädor, det var verkligen en livsstil, säger han.

Enligt artikeln tyckte Tappströmspolisen Bert Hörnqvist att skolgårdarna var en lämplig plats för brädåkning, så länge ungdomarna bar nödvändiga skydd. Stockholmssjukhusen hade vid tillfället för artikelns skrivande rapporterat flera fall av benbrott och svåra hjärnskakningar till följd av brädåkande, så att sysselsättningen var långt ifrån ofarlig stod ändå klart.

HELEN BJURBERG

Läs också