Tomma lägenheter under pandemin

Det är lång kö för att få en lägenhet i Ekerö bostäders bestånd. Samtidigt står flertalet lägenheter tomma i väntan på akuta behov.

I dagsläget står 18 508 personer registrerade i Ekerö bostäders bostadskö. 5 556 av dem är aktiva. Hur lång tid det tar för den som är aktiv att få en lägenhet är däremot omöjligt att säga, menar Cecilia Matthews, informations- och marknadsansvarig på bolaget, men deras hemsida antyder om en preliminär kötid på mellan cirka fem och åtta år.

Samtidigt står ett flertal av deras lägenheter på Ekerö tomma. Av de 891 bostäder Ekerö bostäder har i sitt bestånd förfogar socialförvaltningens individ- och familjeomsorg över 122 stycken. Av dem står ungefär 15 procent, det vill säga cirka 18 lägenheter, i dagsläget tomma i väntan på akuta behov.

– Lägenheterna används till exempel för att trygga boendet för nyanlända och personer i social utsatthet, säger Anna-Riikka Törrönen, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen.

Hon menar att trycket på lägenheterna vanligtvis brukar vara större, men att Migrationsverket under pandemin pausat anvisningarna av nyanlända, vilket medfört att bostäder blivit stående tomma.

Men att använda sig av så kallade kortkontrakt och hyra ut lägenheterna till andra på kort tid och i väntan på att de behövs för socialförvaltningens klienter är enligt Anna-Riikka Törrönen inte möjligt.

– Korttidskontrakt är ingenting som faller inom socialförvaltningens ansvarsområde, då vi inte förmedlar bostäder, säger hon.

Hon menar samtidigt att det är troligt att lägenheterna kommer få nya hyresgäster framöver. Kommunen har fått ett anvisningstal på femtio nyanlända personer under året och Migrationsverket har också förberett på att anvisningarna kan komma att ske med kort varsel.

– Utifrån detta behöver kommunen ha beredskap för ett snabbt mottagande, säger Anna-Riikka Törrönen.

HELEN BJURBERG

Läs också