Trafikljusen vid Kanton blir kvar

Även om trafiken kan flöda bättre utan trafikljusen vid Kanton så kommer de att bli kvar. 

– Vi måste ta hänsyn till alla trafikslag, säger Tomas Flykt, projektledare Trafikverket.  

Trafikanter är kritiska mot trafikljusen vid Kanton på Ekerövägen. När ljusen är avstängda upplever många att köerna är kortare och att trafiken flyter bättre. Hur resonerar Trafikverket? Mälaröarnas nyheter frågar Tomas Flykt, projektledare Trafik-

verket. 

Hur påverkas köerna på Ekerövägen av trafikljusen vid Kanton? 

– Det är svårt att säga men visst kan det finnas ett samband med att köerna blir kortare om ljusen är avstängda. Men om trafiken flyter bättre förbi Kanton så bildas det köer längre fram mot Brommaplan istället. 

Varför finns trafikljusen där? 

– Cyklister och skolbarn som ska gå till skolan behöver komma över vägen på ett säkert sätt. Det är inte bara vägtrafiken som ska flyta utan vi måste ta hänsyn till alla trafikslag. 

Har ni testat andra lösningar? 

– Det vi framför allt har testat är att försöka trimma in trafikljusen. Vi försöker reglera tiden som trafikljuset är rött och hitta en rytm så att det flyter så bra som möjligt, också i relation till övriga trafikljus längs vägsträckan. Vi försöker även se vad vi kan göra för att underlätta för bussarna. En tillfällig lösning är att bredda vägen där lite grand. Vi har tyvärr inte så mycket yta att använda oss av men sådana små åtgärder kan vi göra.  

Varför byggs inte en gångbro över vägen istället? 

– Det är inte möjligt att göra det. Gångbron skulle behöva vara tillgänglig för alla, även rullstolsburna. Då behöver rampen vara väldigt lång för att inte bli för brant. Vi har inte det utrymmet. 

Vad händer med trafikljuset när vägen är färdig? 

– Trafikljusen i Kanton kommer att finnas kvar. Men när vi kan flytta över gång- och cykelvägen till andra sidan så kommer inte alla behöver korsa vägen. Då är det bara skolbarnen som ska kunna gå över. 

Är det många som hör av sig till er? 

– Vi får många synpunkter och vi försöker kontinuerligt svara på dem. Många kommentarer är likartade och har med framkomligheten att göra. Det är ju den vardagen som våra trafikanter möter där ute. 

ANGELICA BERG

Läs också