Trafikregionrådet mötte eleverna

Det lönar sig att skriva en insändare och adressera den till ansvarig politiker. Det fick klass 8D i Tappströmsskolan erfara när deras fråga om bättre busstrafik på Mälaröarna besvarades av trafikregionråd Anton Fendert (MP) direkt på plats i deras klassrum. 

Det var i årets tredje nummer av MN som ungdomarnas insändare publicerades. I den skrev de om sitt missnöje med sena bussar på Mälaröarna. Som förslag har de att vissa bussar bara trafikerar öarna och inte beger sig mot Brommaplan, då det är det som skapar köer som gör att bussarna blir sena. Sena bussar ger sen ankomst till skolan, något som ungdomarna till varje pris vill undvika.

De adresserade sin insändare direkt till Anton Fendert (MP) som är trafikregionråd och ansvarig för SL-trafiken. Anton bestämde sig för att svara på insändaren men inte via en ny insändare utan genom att istället besöka ungdomarna på plats i deras klassrum i Tappströmsskolan.

Väl där presenterade Anton Fendert sig själv och sin roll, men gav sedan ett stort utrymme åt ungdomarnas frågor och önskemål. På plats fanns också Fredrik Zandrén, som är gruppledare för Miljöpartiet på Ekerö. 

Fokus under det timslånga samtalet var bättre busskommunikationer så att eleverna enkelt kan ta sig till och från skolan, men också åka kommunalt på sin fritid. Här poängterade Anton Fendert vikten av att våga åka buss och inte behöva vara rädd för att bussen är sen, för full eller inte kommer alls. Precis det som ungdomarna upplever att de är oroliga för just nu. Här betonade Anton Fendert att det inte bara är SL som är ansvariga utan även kommunen som står för att det finns bussfiler och framkomlighet. Fredrik Zandrén flikade in och berättade och bekräftade att det just nu är en besvärlig situation på öarna på grund av alla vägarbeten och att detta tyvärr påverkar busstrafiken.

På förslaget om bussar som bara trafikerar öarna fick ungdomarna ingen konkret lösning, men ett löfte om att detta tas med i planeringen för SL-trafiken framöver då man just nu satt sig ned för att se över nästkommande år. När det gäller kollektivtrafik på ungdomarnas fritid är det dock beslutat att skolungdomar födda från 2005 åker gratis på sitt skolkort under samtliga lov från 2024. Fram tills dess gäller det bara sommarlovet, men från och med 2024 inkluderas alla lovdagar under skolterminerna. Detta underlättar för ungdomarna att ha en aktiv fritid och enkelt kunna ta sig till och från aktiviteter och vänner. Att inkludera även kvällar och helger är dock inte aktuellt just nu. 

Anton Fendert betonade också vikten av att alltid ha ett giltigt färdbevis och när en av eleverna frågade varför skolkortet måste vara fysiskt och inte kan ligga i SL-appen tog Anton med sig det som ett bra och viktigt förslag.

Efter mötet var eleverna nöjda över återkopplingen och Christer Rosfjord, lärare i fysik och teknik, var stolt över deras engagemang och glad över responsen från både Anton Fendert och Fredrik Zandrén då det visar ungdomarna vikten av att föra fram sin åsikt för att på så sätt kunna skapa förändring.

MARIA  FORSLUND

Läs också