Trafiksäkerheten kring skolor ses över

Trafiksäkerheten kring skolor ses över

Många bilister kör snabbt för att hinna med färjan vid Jungfrusunds färjeläge. Alldeles intill korsningen vid Bryggarvägen – Jungfrusundsvägen ligger Raoul Wallenbergförskolan. Nu ser kommunen över trafiksäkerheten.

Efter att kommunen utvidgat sträckan vid korsningen Bryggarvägen – Jungfrusundsvägen, kör många bilister fort för att hinna med färjan. När Raoul Wallenbergförskolan kom på plats, blev det en prioritering för kommunen att säkra barnen och föräldrarnas hämta- och lämnasituation utanför förskolan. Därför bygger man nu om och upphöjer det befintliga övergångsstället för att öka trafiksäkerheten.

– För Ekeröalliansen är det självklart att alla barn och föräldrar ska kunna känna sig trygga kring skolor och förskolor. I samband med att vi utvecklar kommunen måste vi också se över hur trafiksäkerheten påverkas. Vid Raoul Wallenbergskolan såg vi en minskad trafiksäkerhet i och med ombyggnation av vägen till och från färjan och gör då en punktinsats för att öka trafiksäkerheten igen. Vi kommer se över trafiksäkerheten runt skolor och förskolor i hela kommunen och vidta trygghetsskapande åtgärder där det behövs, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vid Raoul Wallenbergskolan kommer hela övergångsstället att höjas upp vilket både tvingar bilister att sakta ner och ger fotgängarna en ökad trygghet och bättre överblick när man passerar gatan.

– Detta är en insats som värnar barnen och föräldrarna som är på väg till eller från förskolan samt för bilisterna som kör i området, säger Esmat Al Mizwri, vägingenjör och projektledare Ekerö kommun.

Arbetet påbörjades vecka 42 och planeras att vara avslutat vecka 45 eller 46. 

EWA LINNROS

Läs också