A-traktorerna har mer än femdubblats

Antalet A-traktorer har tredubblats i Sverige det senaste decenniet. På Mälaröarna syns en explosionsartad ökning. 

Det har aldrig funnits så många A-traktorer som nu i kommunen. I slutet av 2022 fanns 73 A-traktorer registrerade och det är mer än en femdubbling jämfört med 2012. Därmed följer kommunen trenden i både Stockholms län och i landet som helhet. Under motsvarande period har antalet A-traktorer mer än fyrdubblats i Stockholms län och mer än tredubblats i riket som helhet.

Största procentuella ökningen i Stockholms län stod Lidingö kommun för, från fyra A-traktorer 2012 till 191 i slutet av 2022.

Sett till antalet invånare tillhör Ekerö den A-traktorglesaste tredjedelen av Sveriges kommuner, tre per 1 000 invånare. A-traktortätast i Stockholms län är det i Norrtälje kommun, där det finns nio traktorer per 1 000 invånare. I Solna kommun, däremot, finns det bara tolv A-traktorer totalt i hela kommunen.

Det är främst under de senaste fyra åren som A-traktorerna ökat i popularitet. Enligt Trafikanalys är en del av förklaringen till ökningen att kraven för fordonen ändrades sommaren 2020, vilket gjorde det enklare att bygga om modernare bilar till A-traktorer.

Den största procentuella ökningen står några kommuner i Stockholms län för: Lidingö, Täby och Danderyd. Burlöv och Partille har i princip lika många A-traktorer nu som då.

Åsele kommun har flest A-traktorer per invånare i landet, 29 per 1 000 invånare, följt av Vilhelmina kommun med 27 per 1 000 invånare) och Dorotea kommun  med 25 per 1 000 invånare).

Läs också