Tre förlorar jobben när alliansen gör om

Oppositionen i Ekerö ifrågasätter Mälarö-alliansens beslut att de minsta partierna inte får ha kvar sina politiska sekreterare. Men kritiken möts inte av förståelse.

  Det handlar inte om att några har blivit arbetslösa, svarar alliansen i ett uttalande.

Mälaröalliansens beslut om att de partier i fullmäktige som har färre än tre mandat inte får ha kvar sina  politiska sekreterare har skapat starka reaktioner inom oppositionen.

Det antyddes redan på sista fullmäktige i december 2022 där kommunalrådet Hanna Svensson (S) och Fredrik Zandrén (MP) kraftigt ifrågasatte Mälaröalliansens agerande. Kritiken handlade om varför de styrande bland annat hade fått tre nya politiska sekreterare och de mindre oppositionspartierna förlorade lika många.

Nu har Vänstern, Miljöpartiet och Öpartiet tappat sina politiska sekreterare. 

Fredrik Zandrén (MP), gruppledare i Ekerö, konstaterar att förlusten av deras kvinnliga politiska sekreterare blir mycket kännbar.

– Hon har varit anställd hela mandatperioden och måste nu söka sig vidare till andra uppdrag och tjänster, säger Fredrik Zandén, och fortsätter:

– Hon har varit en mycket uppskattad medarbetare som gjort att vi som parti kunnat fokusera på politiken och våra medborgare i kommunen. Allt hennes jobb landar på mig som gruppledare eller våra duktiga ideella krafter.

Hur påverkas då partiet rent konkret? 

– Vi som parti får betydligt mindre möjligheter att bedriva politik. Då detta är en så stor del av den totala ersättning vi får, drabbas vi väldigt mycket av detta beslut som helt enkelt gör det svårt att belysa frågor från vårt perspektiv. Vi ska läsa alla handlingar, delta i alla möten och rösta med kraftigt begränsade resurser.

Mikke Lillman (V), gruppledare för partiet i Ekerö kommun, säger att de också förlorar sin politiska sekreterare.

– Vår politiska sekreterare återgår till sitt vanliga jobb. De flesta av oss har andra jobb och arbetar politiskt mestadels oavlönat. Det kan vara svårt att hinna med men vi kämpar vidare. Vi låter oss inte förtryckas, slår Mikke Lillman fast.

Han menar att den styrande majoriteten vingklipper oppositionen rejält genom beslutet att tre partier blir utan politiska sekreterare. 

– Beslutet är bekymmersamt ur ett demokratiskt perspektiv. Hela processen fram till detta beslut har varit märkligt och ogenomskinligt. Beskedet att det är väljarnas beslut att urholka demokratin är stötande och vittnar om ett demokratiförakt och en bedrövlig start på det nya styret.

– Oppositionen behöver resurser för sitt uppdrag likväl som att styret behöver resurser för att styra. Båda sidor är viktiga för att demokratin ska fungera, resonerar Mikke Lillman vidare.

Robert Oberascher, ordförande i Öpartiet, säger att förändringarna inte gynnar partiet.

– Nuvarande förändringar, tagna av den nygamla alliansen, påverkar självklart oss negativt eftersom den sett till att stärka upp sin egen organisation och därmed centrerat makten.  De minimerar möjligheterna till delaktighet, insyn och öppenhet.

Från 2014 och fram till årsskiftet har Öpartiet haft en politisk sekreterare på 25 till 40 procent, utifrån dåvarande regler och valresultat. Personen har varit tjänstledig motsvarande tjänstgöringsgrad från sitt ordinarie arbete. 

Men Mälaröalliansen förstår inte synpunkten att de politiska sekreterarna förlorat sina jobb.

– Det handlar inte om att några har blivit av med heltidstjänster och därmed blivit arbetslösa. Förändringen handlar om att de allra minsta partierna inte får ersättning från kommunen för politisk sekreterare. De får fortfarande övriga arvoden för gruppledare, partibidrag och utbildningsbidrag, skriver Mälaröalliansen i ett gemensamt uttalande.

– Inför beslutet om en begränsning har vi tittat på hur flera andra kommuner gör. Vår bedömning är att vi ligger på en medelnivå, där vissa kommuner är ännu återhållsammare och andra lite mer generösa, skriver den styrande alliansen i ett mejl.

TONY GYLLENRAM

Läs också