Trygghetssatsningar i kommunen

Trygghetssatsningar i kommunen

Resulatet i Stockholmsenkäten visar att Ekeröungdomarna konsumerar något mindre alkohol och mer tobak, men sticker ut i statistiken på frågan om man provat narkotika. För att tidigt nå fram till ungdomar i kommunen, satsar kommunen på trygghetsarbete för dem men också alla kommuninvånare.

Stockholmsenkäten är en omfattande undersökning som genomförs vartannat år och riktar sig till elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. Enkäten innehåller frågor som rör ungdomarnas alkohol-, tobak- och drogvanor, brott och trygghet, psykisk hälsa, familj, skol- och fritidsvanor med mera.

Antal svarande i årskurs nio i kommunen var 256 elever varav 121 pojkar och 126 flickor samt nio övriga. Av Ekeröelever i årskurs 2 i gymnasiet, svarade 197 elever varav 96 pojkar och 92 flickor.

– Det här är ett område som vi har jobbat med en längre period. Vi har en hel rad konkreta saker som vi planerar och som vi också  redan har gjort. En lyckad satsning har ”sommarpolarna” varit, där vi både kunnat erbjuda ungdomar sommarjobb som sommarpolare, samtidigt som de har varit stor hjälp för andra ungdomar, sa Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande, i en radiointervju där också Lena Törnblom Löfquist, samordningschef på kommunen deltog.

I Stockholmsenkäten framgår det att de som sticker ut i årskurs två i gymnasiet, var de som stack ut i årskurs nio när enkäten gjordes sist.

– Av det ser vi att man måste gå in tidigt med åtgärder och fånga upp ungdomarna, för det följer med år från år. Det finns en drogliberalismen idag som inte är av godo som vi måste stävja, sa Lena Törnblom Löfquist.

Flera åtgärder planeras, under hösten kommer man att dels satsa på föräldrautbildning, dels utbildning för pedagoger.

– Här får man bland annat stöd i hur man bemöter den här liberala attityden till droger, berättade Lena Törnblom Löfquist. Hon flaggade också för att alla kan hjälpa till, såsom att kvällsvandra och också, att våga prata med sina barn.

– Att våga ta diskussionen om narkotika till exempel. Barn är fruktansvärt pålästa men man kan alltid motivera att liberala tankar om narkotika inte gäller unga hjärnor som inte är färdigutvecklade än. Sedan är det oerhört viktigt att förstå att om man tar steget och provar narkotika, då bejakar man också allt som rör narkotika med människohandel, grova brott och skjutningar. Allt det mynnar ju i narkotikafrågan. Det kan man alltid lyfta med sina barn, sa Lena Törnblom Löfquist.

När det gäller nattvandring behöver man inte vara förälder, det finns också en drop-in-vuxenvandring. Har man fyllt 18 år är man välkommen att komma till fritidsgården fredagar och lördagar klockan 20:00, få en gul väst och ge sig ut på på vandring.

– Vi har också en lista med 25 olika konkreta åtgärder som kommunen ska göra tillsammans med polisen, föräldrar och skolorna. En sådan åtgärd är till exempel en jourtelefon som man kan ringa till, man kanske inte alltid vill ringa polisen i första hand. Sådana stöd vill vi kunna ge, sa Adam Reuterskiöld och tillade:

– Det syns i enkäten att vi är en väldigt trygg kommun. I jämförelse med många andra kommuner så har vi väldigt låg brottslighet av olika karaktär, men det gäller att vi håller i det, sa Adam Reuterskiöld och tillade:

– Vi ska beivra brotten och förebygga dem. Vi har sökt tillstånd hos länsstyrelsen för ett antal olika saker. Det är dels ordningsvakter som har befogenhet att ingripa, dels kameraövervakning som gör det tryggare  på specifika platser. Dessutom har vi lämnat in om ett  tiggeriförbud, för det är också något som många upplever som otryggt. Allt detta har inte gått igenom än, men vi jobbar vidare med detta. Flera av våra mål handlar om att skapa trygghet genom konkreta åtgärder bland såväl ungdomar som samhället i stort. Ekerö kommun ska vara en lugn och trygg plats för våra invånare, sa Adam Reuterskiöld.

Läs också