Trygghetssatsningar i kommunen

Trygghetssatsningar i kommunen

Ekeröalliansen vill i sin trygghetssatsning bland annat införa tiggeriförbud, alkoholförbud på idrottsplatser och förbud mot att campa på vissa offentliga platser.

Ekeröalliansen bestående av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, lägger i ett gemensamt förslag till kommunstyrelsen konkreta uppdrag till kommunens tjänstemän i sin trygghetssatsning.

Det innebär att på nytt ansöka om möjligheten för kommunen att engagera ordningsvakter, att sätta upp trygghetskameror samt ge kommunens säkerhetsavdelning i uppdrag att genomföra inspektioner med hjälp av narkotikahundar i kommunens skolor, där misstanke om narkotikabruk och förvarande finns. I förslagen om ökad trygghet i kommunen ingår även att uppdatera kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Uppdraget omfattar även följande nya åtgärder: Förbud mot förtäring av alkohol på idrottsplatser, förbud mot användning av kolsyre-, luft- och fjädervapen på offentlig plats, förbud mot att campa på andra offentliga platser än där det är tillåtet för ändamålet.

Även åtstramning av reglerna kring användandet av pyroteknik- och fyrverkerier på offentlig plats utan tillstånd samt en reglering av aktiv samt passiv insamling av pengar, som enligt den nya föreslagna ordningsföreskriften inte får ske i närhet av butiker eller pant- och återvinningsstationer i enlighet med föreslagna platser.

– Det är frustrerande att som kommun inte kunna lita på att staten och dess myndigheter tar ansvar för sina egna arbetsuppgifter. Ekerö kommuns politiska ledning har nu tröttnat på att få avslag på trygghetsansökningar och har kraftsamlat för att på egen hand upprätthålla tryggheten i kommunen. I grunden är det ett bristande ansvar från staten som kommunen nu får täcka upp själva. Vi har en aktiv säkerhetsavdelning, fantastiska lokalpoliser som gör allt de kan för att bibehålla tryggheten, men med en underfinansierad polismyndighet från regeringens sida kliver vi in själva, säger kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M).

Ekeröalliansen tror att de omfattande trygghetssatsningar som nu genomförs är bland de största en enskild kommun själva genomför i hela landet.

– Jag instämmer i Adams resonemang och för oss som en landsbygdskommun med stora ytor och avsaknad av egen polisstation, blir vi mer utsatta för brott. Det är av stor vikt för mig att man ska kunna leva fritt och tryggt även på landet och känna att staten garanterar ens egen trygghet. Nu går kommunen själva in för att behålla och utöka den trygghet vi har inom Ekerö kommun, säger 1:e vice kommunstyrelseordförande Ove Wallin (C).

Opositionsrådet Hanna Svensson (S), är positiv till trygghetssatsningar, men tycker inte att kritiken mot staten är befogad.

– Det stämmer inte att regeringen inte gör tillräckliga satsningar på trygghet. Regeringen har bland annat gjort Sveriges största polissatsning på 20 år för att få fler poliser på gatorna och man jobbar aktivt mot gängbildning och mäns våld mot kvinnor. Vi noterar dock att den moderatledda Ekeröalliansen i kommunen inte ser mäns våld mot kvinnor i hemmet som något värt att nämna i en trygghetssatsning, vilket så klart oroar oss. Över huvud taget är moderaterna, sin vana trogen, ute och klipper i grenarna istället för att försöka dra upp rötterna till problemen, säger Hanna Svensson och fortsätter:

– Istället för knarkhundar och tiggeriförbud vill vi satsa på åtgärder som vi vet har effekt, fler vuxna som möter våra barn och unga i skolan och på fritiden har både en direkt trygghetsskapande effekt och en långsiktighet som skapar trygghet för alla.

 

EWA LINNROS

Läs också