Tuffa tider för växtodlare

För odlare som är beroende av el för produktionen väntar en tuff höst. Orto Novo energieffektiviserar så mycket som möjligt och företagets vd Alvar Kårfors har förhoppningar om att priserna så småningom går ner. 

Från september till april är växtföretaget Orto Novo beroende av artificiellt ljus. Att priserna för el stiger får stora konsekvenser för deras verksamhet. 

– Allt vi odlar behöver kompletterande ljus för att växa på ett bra sätt och plantorna är väldigt ljusberoende. Eftersom vi behöver el till lamporna så påverkas vi enormt mycket av de höjda elpriserna, säger Alvar Kårfors, vd Orto Novo. 

För att minska elförbrukningen har företaget redan nu ställt om 25 procent av produktionen till belysning med led-lampor och ytterligare ett av växthusen kommer att byta belysning. 

– Om vi inte redan nu hade börjat ställa om till led-lampor skulle situationen ha varit ännu värre. 

Även om led-ljus fungerar lika bra som vanlig växtbelysning är det en invecklad process att ställa om belysning och det kan ta lång tid. Lamporna har olika typer av spektrum som måste provas ut i odlingen etappvis. 

– Det går inte att bara byta lamporna rakt av. Vi behöver göra rätt sorts anpassningar i växthus och odlingar för att växterna ska växa bra under de nya förutsättningarna. Det är också en stor investering att byta till led-lampor.

Att byta ljuskälla kan också påverka värmeproduktionen i växthusen. 

– Den gamla sortens lampor avger mer värme som biprodukt och därför kan man behöva kompensera med mer värme när man använder led Det kräver också nya investeringar. Därför är det svårt att ställa om en hel odling till en annan sorts belysning. 

Odlingarna kan också energieffektiviseras genom att lampornas inställningar optimeras.

– Datorerna, som reglerar ljuset, känner av hur mycket ljus som kommer in utifrån. 

Att Orto Novo odlar i växthus gör också att elkostnaden blir betydligt lägre på vår och sommar när solen hjälper till att producera ljus. 

– Vi har stor hjälp av att vi har växthusproduktion. Den som vertikal- eller industriodlar och har ett stängt tak måste ha belysning året om. Vi får hjälp av solen under en lång period.

Men trots energieffektiviseringar kommer Orto Novo att behöva höja priserna på sina produkter för att klara elkostnaderna. 

– Vi höjer bara våra priser så mycket som vi måste för att gå runt. Vi konsumerar tio GWH och om elpriset höjs med en krona innebär det en ökad kostnad på tio miljoner för oss. Skulle vi få tre kronor i höjning, som våra kollegor i Skåne, så skulle vi behöva få in 30 miljoner. Jämfört med de prisökningar som vi är vana vid kan det nog bli stora höjningar. 

Samtidigt tror och hoppas Alvar Kårfors att elpriserna kommer att sjunka så att även deras priser kan sänkas. 

– Det viktigaste är att vi får en bättre och säkrare elproduktion där priset inte går upp och ner. Att ha de här elpriserna hela tiden är svårt. Vi har aldrig sett något sådant här förut och branschen skadas mycket av det. 

ANGELICA  BERG

Läs också