Tunnelbanelinje till Skå

Exploateringsplaner och reaktioner mot dessa är inget nytt. I MN från 1970 presenteras storslagna planer för utbyggnad på Mälaröarna.

”Det finns goda förutsättningar att den nya Ekerö storkommun, som etableras i januari 1971, kan bli en av Stockholmslänets större tätorter med ett invånarantal på mellan 50 000 och 90 000”, denna prognos ställs av arkitekt Lars Nilsson 1970.  Det handlar bland annat om att exploatera Lovön med ytterligare 10 000 bostäder och dessutom att bygga ett mindre affärscentrum.

De stora byggplanerna väcker dock reaktioner och då som nu, nämns bland annat vikten av att på alla sätt ”slå vakt om Mälaröarnas attraktiva naturvärden” samt att man vill begränsa ”rovdriften” av grustäkterna, i första hand Jungfrusundsåsen.

Om Mälaröarnas befolkningsunderlag ökar med 40 till 50 000, ser man också en möjlighet att en gren av tunnelbanan kan byggas ut från Hässelby gård över Mälaren, Lovö och till Skå. Detta är något som diskuteras inom SL 1970. För att tunnelbanelinjen ska realiseras ”räcker det” för SL med ett befolkningsunderlag på cirka 40 000.

Men befolkningsökningsprognoserna var väl tilltagna, idag, 50 år senare, har Ekerö kommun 28 363 invånare (källa SCB 2019).

Exploateringen blev inte heller så stor som man beräknat, men en byggnad som står klar 1970 är Väsbygården som blir kommunens första fritidsgård. Men den är inte bara avsedd för ungdomar, här ska även äldre kunna ha aktiviteter och kommunfullmäktige kan också hålla sina sammanträden under det att den ordinarie verksamheten pågår. ”På så sätt kommer ledamöterna att få närkontakt med livet omkring dem och ungdomar och äldre har möjligheter att se hur det kommunala livet fungerar.”

EWA LINNROS

Läs också