Underlag för klass 3  på Munsö skola

Underlag för klass 3 på Munsö skola

Enligt föreningen Värna Adelsö ökar underlaget för Munsö skola kraftigt. Nu vädjar de till kommunen att öppna upp klass 3 igen redan till hösten.

Våren 2020 beslutades att Munsö och Sundby skolor skulle slås ihop. Kvar på Munsö fick årskurserna förskoleklass till och med klass 2 vara, medan klass 3 till 6 fick flytta 17 kilometer bort, till Sundby. Anledningen var, enligt ansvariga, att kunna behålla god kvalitet och samtidigt möta behovet av minskade kostnader.

– Beslutet innebar att man splittrade lågstadiet. Därmed bröt kommunen läroplanen för lågstadiet, som ska vara klass 1 till 3, säger Anders Gustafsson, ordförande i föreningen Värna Adelsö.

Nu skriver föreningen i ett brev till kommunen att underlaget för Munsö skola ökar kraftigt och att kommunen borde överväga att återta klass 3 till Munsö skola redan till hösten 2021.

”Beslutet att flytta flera årskullar med barn gjordes mycket hastigt. Kommunen har därmed visat att den kan agera skyndsamt vad gäller beslut i skolfrågor. Låt nu barnen få en fullvärdig skolgång och få gå i skolan på nära avstånd från sina hem”, skriver föreningen i sitt brev.

Enligt Anders Gustafsson är Adelsö förskola nu fylld med 21 barn och det är kö till förskolan, vilket enligt honom ger stöd för att kunna återöppna klass 3 igen.

Sivert Åkerljung, ordförande i barn och utbildningsnämnden, tycker också att det ökade underlaget i Adelsö förskola är positivt.

”Tillsammans med de byggplaner som är på gång ger det möjligheter för framtiden”, skriver han i sitt svar till Värna Adelsö. Dock är han tydlig med att han inte ser det som aktuellt att öppna en klass 3 i Munsö skola redan till hösten.

”För närvarande ser vi inte att det finns underlag för att inrätta en tredje klass på Munsö skola”, skriver han. Han hänvisar också till att barnen i årskurs 3, enligt skollagen, ska påbörja undervisning i estetiska och praktiska ämnen och att det kan vara svårigheter att rekrytera den typen av lärare och att barnen eventuellt kan få skjutsas till andra skolor. Men föreningen Värna Adelsö köper inte  Sivert Åkerljungs argument, menar Anders Gustafsson.

– Vill man så går det att lösa. En behörig lärare borde gå att uppbringa, säger han.

HELEN BJURBERG

Läs också