Unga ger ut noveller

”Berättelser från Mälaröarna” – det är namnet på den novellsamling som en grupp mälaröungdomar har skrivit tillsammans under våren.

– Vi ville hitta en aktivitet för barn och unga som gick att genomföra under pandemin då vi blivit tvungna att ställa in vår ordinarie verksamhet. Vi kom fram till att vi skulle starta en digital novellskrivargrupp, med målet att ge ut en novellsamling, berättar Frida Eriksson, ungdomsbibliotekarie på Ekerö bibliotek som tillsammans med kollegan Sara Malmer har lett gruppen genom skrivarbetet. Förhoppningen var att nå ungdomar som hellre skriver hemma än i grupp och som bor för långt från biblioteken för att kunna vara med på de ordinarie skrivarträffarna. Det blev en grupp i åldrarna 10 till 18 år som skrivit varsin novell under våren.

– Vi har haft digitala avstämningsträffar med jämna mellanrum, men också enskilda digitala träffar med de deltagare som ville bolla idéer eller ha feedback. Novellerna har skickats in för korrekturläsning till oss två gånger under processens gång. Vid ett tillfälle hade vi även en förläggare på digitalt besök som berättade om hur det går till att ge ut en bok på riktigt, säger Frida Eriksson.

I början av sommaren gick den coronasäkrade releasen av stapeln på biblioteket i Ekerö centrum. Författarna läste högt ur sina berättelser och signerade böckerna.

Novellsamlingen finns att låna eller köpa på kommunens båda bibliotek.

LO BÄCKLINDER

Läs också