Upphandling Tranholmen

Upphandling Tranholmen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela Sehlhall fastigheter AB kontrakt att ta över fastigheten på Tranholmen och där skapa ett nytt vård- och omsorgsboende. Till detta boende ska Ekgårdens verksamhet flytta. Nuvarande Ekgårdens fastighet ska utvecklas genom markanvisningsavtal med exploatören. Denne åtar sig att efter planändring, uppföra ett trygghetsboende på tomten för nuvarande Ekgården.   

Läs också