Utbildningslägenhet för äldreomsorgen invigd

Här i september invigdes en klinisk utbildningslägenhet på Ekgården. Här kan kommunens seniorer och anhöriga till äldre pröva ny välfärdsteknik som ska göra livet lite lättare. Lägenheten är också en plats där vård- och omsorgspersonal får utbildning och träning. 

Med den kliniska utbildningslägenheten (KUL) vill 

kommunen uppnå tre saker, berättade äldreomsorgens verksamhetschef Hien Duong under sitt invigningstal. Det handlar  om att höja kvaliteten på äldreomsorgen och förbättra arbetsmiljön genom att skapa en plats där vård- och omsorgspersonal får utbildning om bland annat förflyttningsteknik, kognitiv svikt, hjärt- och lungräddning och nutrition. Hit kan även räddningstjänsten komma för att få utbildning i förflyttningsteknik.

Till KUL kan även kommunens seniorer och anhöriga komma för att se och prova olika lösningar som kan underlätta i vardagen. Det kan handla om digital teknik som hjälp för att hitta eller komma ihåg, underlätta hushållsarbetet och att öka möjligheten till sociala kontakter.

– Med KUL kan vi möta seniorer och anhöriga och informera om olika hjälpmedel och smart digital teknik. Saker som vi tror och hoppas kommer att bidra till att öka livskvaliteten, skapa trygghet och förenkla vardagen för våra seniorer och deras anhöriga, berättade kommunens digitaliseringsstrateg Katarina Helander Burvall, en annan av invigningens talare.

Sist, men inte minst, är KUL tänkt att vara en plats där kommunens vård- och omsorgspersonal kan testa och utvärdera ny välfärdsteknik och arbetssätt, så att man säkerställer att seniorer och medarbetare kan dra nytta av tekniken.

– För att möta framtidens utmaningar inom äldreomsorgen ser vi att vi behöver öka livskvaliteten för våra seniorer och samtidigt skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet med god arbetsmiljö för våra medarbetare. Utvecklingen av KUL startade i februari i år som ett steg för att uppnå dessa mål, avslutade Hien Duong.

Öppet hus  för KUL har precis också startat för seniorer och anhöriga, där de kan få information, erbjudas utbildningar samt testa hjälpmedel och välfärdsteknik. ​Även räddningstjänst, vårdcentraler och rehab bjuds in.       

Läs också