Vad händer med hembygdsgården?

Vad händer med hembygdsgården?

Adelsöborna oroar sig för hembygdsgårdens framtid då kyrkan vill sälja den. Kommunen har förköpsrätt, men det finns också en privat aktör som är intresserad. Vad vill kyrkan?

Hembygdsgården är inte en församlingsgård, men gården har sedan slutet av 1930-talet varit centrum för idrottsevenemang, bingo, kyrkkaffe, begravningar och bröllop. 2008 köpte kyrkan gården av kommunen. Det var dock många olika viljor inom kyrkan, men så småningom vann majoriteten som var för ett köp.

– Jag skulle vilja säga att kyrkan ställde upp i den situationen och gick på ortsbornas vilja till mötes, säger Sören Nordström, ordförande i kyrkorådet.

Men nu vill alltså kyrkan sälja och skälet säger man är att kyrkans användning av hembygdsgården är för liten för att försvara ett ägande och de insatser som ett fortsatt ägande kräver.

Det finns en privat aktör som är intresserad av att köpa gården, men föreningen Värna Adelsö tillsammans med öns andra föreningar,  anser att hembygdsgården ska fortsatt vara i allmän ägo. Ove Wallin (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen och adelsöbo, berättar hur boende och föreningarna på Adelsö ser på situationen.

– Det finns inget mot den privata personen som vill köpa utan det handlar om att kyrkan som bör vara allmännyttig, vill sälja en hembygdsgård som är till för alla. Det finns nog ingen oro för köparen som är aktuell nu, men ett företagande har ett slut och vad händer då i nästa veva om denne vill sälja? Långsiktigheten riskerar att försvinna om man låter en privat aktör köpa gården. Sören Nordström kommenterar:

– Kyrkan kontaktades av den private aktören som vill köpa. När denne beskrev vad de ville göra, lät det mycket attraktivt för gårdens framtid. Det var så samtalen kom igång, vi hade inte haft några som helst tankar åt det hållet. Däremot hade vi tänkt på vad vi skulle kunna göra som höll för framtiden.

Kommunen har förköpsrätt på gården och kyrkan ser gärna att kommunen köper tillbaka hembygdsgården.

– Vi har väntat och väntar än på kommunens reaktion, kommenterar Sören Nordström.

Skrivelsen kom in till 30 juni till kommunen och på sommaren ligger det politiska arbetet och även mycket av tjänstemannaberedningar för nämnder och kommunstyrelsen nere. Ove Wallin deltar inte i processen kring hembygdsgården, men han försäkrar att ärendet bereds väl och att det ska upp på agendan till kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och troligtvis också till fullmäktige.

EWA LINNROS

Läs också