Vad ska huset användas till?

Vad ska huset användas till?

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens press- och näringslivschef Johan Elfver  i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Nedanför Ekebyhovs slott renoveras nu ett gammalt hus grundligt. Vad har huset varit till tidigare, både historiskt samt just före renoveringen? Vad ska huset användas till?

– Det var tidigare säteriets kuskbostad.  Den renoveras nu grundligt efter alla konstens regler. Det tar lite tid eftersom både länsantikvarie och länsmuseum som ska vara inkopplade. Det kommer att bli en konferenslokal i anslutning till slottet.

Det finns en ny skylt vid Karlskärsbadet, men namnet är felskrivet, nu står det ”Karlkärlsbadet”. Vad har denna  i dubbel bemärkelse ”tavla” kostat? Och vad blir totalen när en ny skylt med rätt stavning kommer?

– Ja, här har det blivit fel och det kan hända alla. Man har också åtgärdat det nu och plockat bort folieringen. Det vill säga att det är en plast som bytts ut.  Kostnaden för detta hamnar på cirka ett till tvåtusen kronor maximalt.

Det har pratats en hel del om vägföreningarnas vara eller icke vara och jag tror att det finns en diskussion om att kommunen ska ta över vägansvaret. Stämmer detta?

  Det finns en diskussion och den frågan utreds fortfarande.

Varför har man fällt ett lövträd med mistel vid infarten till Tegelbruksvägen? Mistlar är ju fridlysta.

– Mistel har vi en hel del på Mälaröarna. Det stämmer att den är fridlyst, men det här är också ett område som ska bebyggas. Bland annat är det Ekerö strand och i samband med att området ska markförberedas, kommer man att behöva ta ner träd. Sådant vägs också in när man söker bygg- och marklov.

EWA LINNROS

Läs också