Vägarbeten fortsätter

Hur är läget med framkomligheten på Ekerövägen mellan Lindö tunnel och Färentunarondellen, Tomas Flyckt, projektledare Trafikverket?

– Under sommaren har det varit lugnare på sträckan och vår förhoppning är att trafiksituationen förbättras ytterligare när våra pågående arbeten i området är färdiga.

– Köerna på Ekerövägen blev särskilt tydliga innan sommaren av flera anledninga, dels påverkar våra arbeten framkomligheten, dels visar våra mätningar på en ökad trafikmängd. Vi kopplar ökad trafikmängd till de restriktioner som avråder, om möjligt, från att resa med kollektiva färdmedel. Fler väljer helt enkelt bilen. Trafiken till och från Mälaröarna tenderar också att öka under vår och sommar med fler besökare.

– Vi arbetar tillsammans med våra entreprenörer och andra aktörer för att förbättra trafiksituationen i den mån det går. Vi färdigställer de delar som i dagsläget skapar köer så fort det är möjligt. De färdiga sträckorna behöver dock vara så pass sammanhängande att det underlättar framkomligheten.

Vad händer just nu på sträckan?

– Just nu bygger vi för att förbättra framkomligheten i rondellen genom att få till två körfält en bit in i cirkulationsplatsen. Trafik som ska till Färingsö och Ekerö kommer då kunna köra i separata filer.

– Vi arbetar nu med breddningen av vägen längs nästan hela Ekerövägen. Ett exempel är strax innan Färentunarondellen, på södra sidan av Ekerövägen, och vi planerar att asfaltera delar där i september. Vi hoppas att det också ska underlätta för trafiken vid rondellen.

– Vi håller också på som bäst med arbetena med den nya gång- och cykelpassagen under Färentunavägen. Så snart vi är klara kommer vi släppa på trafiken över passagen.

När öppnas alla filer där?

– Det nya kollektivkörfältet är färdigt och öppnar för trafik, längs hela Ekerövägen, år 2023. Vi arbetar dock för att kunna öppna upp färdiga delar vartefter de färdigställs, men sträckorna behöver vara så pass sammanhängande att det gynnar framkomligheten.

När kommer det nya tunnelröret i Lindö tunnel börja användas?

– Det nya tunnelröret i Lindö tunnel sprängde vi klart under våren och där återstår bland annat betongarbeten och installationer för att färdigställa vägen innan vi öppnar för trafik. Vi planerar att öppna det nya tunnelröret i Lindö tunnel år 2023.

LO BÄCKLINDER

Läs också