Vägavstängning blir stridsfråga

Att ett skyddsobjekt har en allmän väg som går rakt igenom, som Försvarets radioanstalt (FRA) på Lovön, hör till ovanligheterna och är en stor säkerhetsrisk. Nu vill FRA stänga av vägen som går genom området, vilket upprör de boende.

– Om man stänger av den stora vägen får de som bor bortom FRA nio kilometer till bussen istället för sex. Dessutom görs den om till en privat väg som medlemmarna själva ska bekosta underhållet av. Det tror jag ingen vill, säger en boende i området.

Annons

Vid ett informationsmöte som hölls för lovöborna nyligen blev stämningen hätsk och främst gällde synpunkterna den väg som man vill stänga av och som gör att de som använder vägen förbi FRA ska behöva åka via Lovö kyrka och på så sätt får en mycket längre resväg. Men även oro kring hur det ska bli med den mark som FRA vill utöka sitt område med, var föremål för många frågor.

FRA:s informationschef Anni Bölenius bekräftar att en av förhoppningarna är att man ska kunna få vägen avstängd i samband med att Trafikverket gör en stor översyn av sina vägnät och privatiserar många statliga vägar som inte förbinder tätorter med varandra.

– Det allmänna omvärldsläget gör att vi måste trigga upp säkerheten. Att ha en trafikerad väg som delar vårt område i två är inte bra. Vi behöver också öka buffertzonerna runt byggnaderna och vill utvidga vårt område. Dessutom är vi väldigt trångbodda, de flesta av fastigheterna är från 1940-talet och håller den standarden. Andra är byggda som tillfälliga lösningar och därför bygger vi även nya byggnader på området, säger hon.

Så tillsammans med Fortifikationsverket som äger fastigheterna, Trafikverket som ansvarar för vägarna och Statens fastighetsverk som äger marken som FRA ligger på, försöker man nu hitta lösningar för att både stänga av de vägar som gränsar till skyddsobjektet och utöka buffertzonen kring det tätbebyggda området.

Annons

Förutom att stänga av Rörbyvägen genom området, vill FRA även stänga av ytterligare en väg som går precis utmed stängslet och som leder ner till ett par privata fastigheter som ligger ner mot vattnet. Istället föreslås att man anlägger en ny utfartsväg för dessa fastigheter längs med en gammal traktorväg, som löper närmare vattnet. Som ytterligare åtgärd hoppas FRA på att kunna utöka skyddsområdet med ytterligare mark på två sidor, för att möta dagens striktare säkerhetskrav. Förhandlingar pågår med markägare och arrendatorer, som brukar den omgivande marken.

– Vi vill dock att marken fortfarande ska kunna användas och vill inte ställa till olägenheter. Vår tanke är att de som nyttjar marken ska kunna få tillträde till den även om den ligger inom skyddsomårdet. Varken Erskines låda eller Fornstigen som ligger intill, kommer heller att beröras, berättar Fredrik Wallin, talesperson för FRA.

Sedan en tid tillbaka pågår också ett stort bygge inne på området. Ett kontorshus i fem våningar byggs på ett utökat område bakom befintliga byggnader och beräknas bli klart för inflyttning om två år.

Enligt flera boende som MN pratat med kommer hela förändringsförslaget som en överraskning och de känner sig överkörda då de inte fått vara med och säga vad de tycker. Från FRA:s sida menar man att det är först nu som man kommit så långt i arbetet att det är möjligt att ha en dialog.

– Vi har stor förståelse för de boendes synpunkter och att de inte gillar de aktuella förändringsförslagen, men vi vill vara öppna och ärliga och ha en rak dialog om detta, säger Anni Bölenius.

LO BÄCKLINDER

Fakta FRA:

FRA arbetar med signalspaning mot utlandet och att stärka informationssäkerheten inom samhällsviktig verksamhet i Sverige.
Trots att FRA betyder ”Försvarets radioanstalt” ingår de inte i försvaret utan är det en civil myndighet.
Anläggningen på Lovö började byggas 1942 och inflyttning skedde 1943.
Idag är FRA arbetsplats för 850 personer. De allra flesta arbetar på Lovö, men vissa tjänster är utlokaliserade i landet.

Läs också