“Vägavstängning kommer göra Ekerököerna permanenta”

När Lovös två in- och utfarter stryps ner till en och trafiken dessutom ska ledas ut via Kantonkorsningen, kommer köerna på Ekerövägen bli ännu värre än idag, och dessutom permanenta. Det befarar Mats Tenger, Lovöbo som engagerat sig i avstängningen av Rörbyvägen. 

– Det är viktigt att Mälaröborna får veta det här, säger han.

 Trafikverkets planer på att stänga av Rörbyvägen i den del som passerar FRA, har Mälaröarnas nyheter skrivit om tidigare. Trots massiv kritik från Lovöbor och hela 124 yttranden, där endast FRA:s och Fortifikationsverkets två var positiva, har Trafikverket gått vidare med sina planer och nu ligger ärendet hos högsta instans, centralt på Trafikverket.

– Det känns som att de gör allt för att få igenom det här, säger Mats Tenger som bott på Lovön sedan 2004 och engagerat sig i frågan för sin och sin familjs skull.

Allt började 2018, när Trafikverket kallade boende på Lovön till informationsmöte för att berätta att man planerade en avstängning av den delen av Rörbyvägen som passerar FRA för att samtidigt göra en omdirigering av trafiken via Rörbyvägen väster om FRA och Kyrkallén ut vid Kantonkorsningen. Avstängningen skulle vara ett resultat av en generell översyn av vägnätet, sa man. Men senare skulle det uppdagas att det i grunden inte alls var Trafikverkets idé. 

– Vi har fått tag i ett tidigare hemligstämplat dokument med en begäran från FRA om att den här vägavstängningen ska påskyndas, med hänvisning till att det är olämpligt att ha en allmän väg som går genom skyddsområdet, säger Mats Tenger och konstaterar att det är upprörande att vi har myndigheter som går varandras ärenden. 

Men Camilla Holmberg, enhetschef för Utredning planering Region Stock-holm på Trafikverket vidhåller att ärendet är ett resultat av en generell översyn och inte alls någon beställning:

“Andra parter kan påtala behov genom en dialog med Trafikverket vilket kan leda till att ett ärende initieras. Alla ärenden hanteras lika oavsett vem som initierar ärendet. Det har heller ingen betydelse för ärendets resultat” skriver hon i ett mejl till Mälaröarnas nyheter. 

Oavsett menar Mats Tenger att Trafikverket i det här fallet går emot sitt eget uppdrag om att skapa förutsättningar för bra och säkra transporter, samt sina tre ledord: grönt, tryggt och smidigt.

– Det här förslaget är både trafikfarligt och kommer påverka miljön och människorna på Mälaröarna negativt. Hur kan Trafikverket gå vidare med det när det strider mot allt man ska arbeta utifrån? undrar han.

Den nya omdirigeringen av vägen kommer innebära att all trafik från västra och nordvästra Lovön, både i form av personbilar men också hästtransporter och leveranser av foder och tillbehör till gårdar och stall på Lovön, kommer gå via Rörbyvägen väster om FRA istället.

– Det en smal och slingrig väg, med skymd sikt, hus tätt inpå och utan möjlighet till möte. Det kommer hända olyckor, förutspår Mats Tenger.

Trafikverket håller också med om att vägen, som den är idag, inte är lika trafiksäker som den som stängs av, men menar att man kommer göra åtgärder för att förbättra det.

“Exempel på detta är förstärkningar av vägrenen samt skapa mötesplatser så att tunga fordon kan mötas på vägen. Åtgärderna kommer att bidra till en säkrare väg”, skriver Camilla Holmberg.

Mats Tenger tvivlar på att vägen går att göra säker, särskilt inte för den som inte sitter i ett fordon, och påpekar att den, förutom ökad trafikmängd, också ska rymma cyklister, motionärer och gående som vistas på Lovön.

– Innan Kanton ligger också en skola och två förskolor och ett antal barn använder vägen för att ta sig till och från skolan. Hur ska de kunna fortsätta göra det på ett säkert sätt om det här blir verklighet?

Men det är inte bara Lovöborna som drabbas, tror Mats Tenger. Förslaget betyder också att istället för två in- och utfarter från Lovön kommer det bara att finnas en, vid Kantonkorsningen, en utfart som redan idag påverkar de som färdas på Ekerövägen. 

– När trafikmängden ökar kommer trafikljusen vid Kanton slå om oftare för att bilar ut och in från Lovön ska kunna passera. Det kommer göra att trafiken på Ekerövägen blir ännu mer kaotisk än den redan är, säger han och tycker att Mälaröborna har rätt att få veta det.

Camilla Holmberg håller inte med.

“Den anslutande vägen har en låg trafikmängd. Bedömningen är att det kommer vara cirka 80 tillkommande fordon under maxtimmen, vilket Trafikverket bedömer ger en marginell påverkan” skriver hon i sitt mejlsvar och hänvisar till den trafikutredning som tagits fram i ärendet.

Där har man också räknat på vägintressenter utifrån antalet fastighetsägare och fritidshus på ön. Medräknat då är inte företagskunder, anställda, hästägare eller personer som rör sig till och från naturreservatet, eftersom de inte är vägintressenter enligt definitionen som gäller vid den här typen av utredningar.

För Mats Tenger är det obegripligt att räkna så schablonaktigt på antal bilar som trafikerar ön och upplever att myndigheterna gör allt för att anpassa svar och utredningar för att kunna genomföra förändringen.

Han har till exempel svårt att förstå hur man kan ignorera alla de dryga hundratjugo remissvar som lyft negativa konsekvenser av förslaget till förmån för de två från FRA och Fortifikationsverket som var positiva, men Camilla Holmberg förklarar att “försvarsintresset i detta fall väger tungt”, ett argumentet som Mats Tenger tycker är problematiskt.

Han hänvisar till två stora miljöutredningar som gjorts, som starkt ifrågasätter FRA:s expansion på Lovön, men som ingen bryr sig om. 

– Men när FRA vill något handlar det om rikets säkerhet och då lyder alla, även om det inte finns någon motivering eller någon som granskar dem, säger han med eftertryck.

HELEN BJURBERG

Läs också