Vakttältet på Drottningholm

I Drottningholmsparken står en ståndsmässig byggnad som nyligen har fått sina färger påbättrade. Vakttältet heter det snart 250 år gamla logementet som är bra mycket enklare på insidan än vad utsidan antyder.

– Byggnaden uppfördes 1781 av Gustav III. Han hade nyligen tvingat bort sin mamma från slottet, så användningsområdet hade förändrats. Han behövde ha en vaktstyrka på plats och dessa behövde ett logement, berättar Marie Edman Franzén, teknisk förvaltare på Statens fastighetsverk.

Byggnaden är belägen strax intill Kina slott som användes flitigt vid den tiden. Vakterna behövde finnas i närheten och därför byggdes huset som inrymde kök och två sovsalar med träbritsar på nedervåningen. Ett par lite finare rum, kanske för högre militärer, fanns på övervåningen.

Carl Fredrik Adelcrantz, som även ritat Kina slott, var arkitekt och man tror att Gustav III kan ha fått inspiration till byggnaden från de turkiska tält han kan ha sett under sina resor i Europa. Den tältliknande byggnaden inspirerade så småningom till Koppartälten i Hagaparken. Dessa är dock byggda i koppar, som namnet säger, till skillnad från Vakttältet vars framsida och sidor är klädda i det enklare materialet bleckplåt som målats med linoljefärg. Baksidan har en ren träfasad och där finns alla byggnadens fönster.

Mellan 1989 och 1996 gjordes en genomgripande renovering av byggnaden som då var i dåligt skick. Förutom att byta ut all plåt som rostat, skrapade man även fram originalfärgerna och återställde dem. Vid den tiden var ränderna gröna och vita, men man kunde konstatera att de ursprungligen varit koboltblå och vita.

– Sedan dess har vi gjort en översyn och ommålning vart tionde år ungefär och nyligen var det dags igen. Nu har vi målat om plåttaket med sina ränder, den dekorationsmålade torusstaven (målade axkärvar, reds. anm.), bättrat lambrekängerna (kappor med flikiga bårder, reds. anm.) och säkrat att tofsarna i plåt inte ska ramla ner. Ommålning av väggarna kvarstår för detta smycke i parken men nu är det ingen risk för att det regnar in, konstaterar Marie Edman Franzén.

Man tror att huset även användes som logement för soldater som var utkommenderade för att anlägga Engelska parken och sedan dess har det i perioder nyttjats som utställningslokal och förråd. Under de senaste åren har det varit inrett med bänkar och bord så att besökare i parken kan äta medhavd matsäck där under samma perioder och tider som Kina slott är öppet.

LO BÄCKLINDER

Läs också