Välkommen till ”träningsfamiljen”

Mälaröarnas nyheter åker ut till Stenhamra gym och rehab och träffar Anette Eriksson, som berättar om verksamheten, tankarna inför framtiden och företagets syn på utvecklingen av Stenhamra.

När bildades och vem startade företaget??

– Stenhamra gym och rehab startade i juli 2010 och det var jag Nettan och min man Micke Eriksson som startade detta.

Hur har verksamheten utvecklats sedan starten?

– Från börja erbjöd vi endast styrketräning, men från 2013 kunde vi erbjuda även gruppträning. Jag Nettan sköter själv hela verksamheten, men har även en mottagning på gymmet. Vi kan idag erbjuda sjukgymnastik, massage, kostrådgivning, personlig träning. I verksamheten finns också fysioterapeauten Nina Collarp, Fru Fysio, som hyr ett rum på gymmet. Micke sköter all skötsel av gymmet, det vill säga lagar maskiner om de går sönder, sköter ventilationen och så vidare. Vi har även hyrt ut och kommer fortsätta att hyra ut gruppträningssalen till olika föreningar och företag. Idag finns Kindahls dans-

akademi hos oss och erbjuder dans.

Vad skiljer er från andra gym och varför ska man börja träna hos er?

– Jag brukar säga till nya medlemmar, välkommen till träningsfamiljen. Det är en trevlig personlig prägel på gymmet och alla månar om varandra. Alla ska känna sig välkomna oavsett träningsbakgrund.

Pandemin har givetvis påverkat er, hur har ni anpassat verksamheten?

– Ja du, denna pandemi, den har påverkat oss från dag ett. Vi såg över våra kostnader med mikroskop och jag själv tog över städningen och så vidare. Själva gymverksamheten tog inte den största smällen, utan det var min mottagning som påverkades mest, i och med att företagsuppdrag sas upp och jag fick mycket färre patientbokningar.

Hur ser era framtidsutsikter ut och vilka utmaningar står ni inför?

– Vi ser att vi ska fortsätta i samman anda! Utmaningen är att själva byggnaden ska rivas och det ska byggas nytt. Det är många som tränar på gymmet och även ser gymmet som en social trevlig sammankomst. Det är därför en utmaning både för vidare planering under de år som vi har kvar innan rivningen samt hur verksamheten ska kunna fortsätta under själva byggtiden. Dock har vi haft bra möten med Ekerö bostäder.

Hur vill ni se Stenhamra utvecklas framöver?

– Vi vill se att de verksamheter som finns får möjighet att vara kvar, men även en allmän uppfräschning skulle vara på sin plats

Till sist, vilket företag i kommunen vill du läsa om i tidningen?

– Smultronet i Ekerö centrum.

Läs också