Väntat på vatten och avlopp 40 år

Väntat på vatten och avlopp 40 år

En liten sträcka i Svanhagen har inget kommunalt vatten och avlopp (VA), trots att det ligger ett tiotal butiker här, däribland en bensinmack. I över 40 år har företagarna lovats VA, men ingenting tycks ske.

– Jag har två fastigheter i det här området. Vi har brunnar som sinar och när jag byggde ut huset för tio år sedan, tvingades jag investera i ett enskilt avlopp för en kvarts miljon kronor. Då sa man också att kommunalt VA var på gång. Men hur länge ska man höra det? frågar sig Martin Siönäs, Mälarö skydd.

På sträckan ligger närmare tio företag, däribland en pizzeria och en bensinmack, men alla är alltså utan kommunalt VA.

Redan 1968 fanns det noterat i ett protokoll från kommunen att kommunalt VA för området skulle vara på plats inom fem år.

– Det har funnits planer för vatten och avlopp här vartenda årtionde och när vi har gjort ombyggnationer, så har det varit på tal. På 90-talet fanns det pengar avsatta för detta, men det har inte hänt något, berättar Siv Ljungberg som har bott i området sedan 60-talet.

Varför det ännu inte blivit av är svårt att få fram ett svar på. Då det handlar om 40 års tid har tjänstemän som tidigare arbetat med ärendet slutat och några dokument om varför man inte uppfyllt de löften som givits under åren, har vi inte lyckats få fram. Det kommunen ändå svarar är att området i Svanhagen är ett av de områden som är högst prioriterade i VA-planen.

– I nuläget behöver vi prioritera området Söderberga som ligger söder om Svanhagen, då det är den vägen vatten- och avloppsledningarna måste dras ut. Detta för att kunna möjliggöra planeringen av Svanhagen inom överskådlig tid. Utan planstöd genom Söderberga är det mycket svårt för Roslagsvatten att komma fram med sina ledningar till Svanhagen. Vi återkommer med besked när vi har en mer exakt tidplan för planarbetet för Svanhagen, säger Johan Elfver, press- och näringslivschef i kommunen.

Just nu pågår alltså detaljplanearbete för områdena Svanhagen och Söderberga. Svanhagen föreslås utöka antalet funktioner och fastigheter för centrumändamål, verksamheter, förskola, idrottsplats och nya bostäder.

Den befintliga idrottsanläggningen Allhallen och del av dagens centrum är idag ansluten till det kommunala VA-nätet medan befintliga bostäder har enskilt VA.

När Roslagsvatten bygger ut kommunalt VA till samtliga fastigheter inom området, ansluts ledningarna till huvudledningar i söder. Det innebär att Söderberga måste anslutas före Svanhagen, eftersom man bygger från söder till norr.

Den befintliga spillvattenledningen i söder kommer från Stenhamra och leder vidare mot en pumpstation som pumpar spillvattnet vidare mot Ekebyhovs reningsverk på Ekerön. En ny pumpstation föreslås vid korsningen Tureholmsvägen/Allhallsvägen. I den sydöstra delen av området finns ledningar framdragna för en framtida anslutning och dessa kan nyttjas för delar av området.

EWA LINNROS

Läs också