Var bor du Carpelan?

Var bor du Carpelan?

Huruvida kommunfullmäktiges ordförande Peter Carpelan (M) bor i kommunen eller inte är en ständigt återkommande fråga som kommuninvånare vill att vi på tidningen reder ut. Ett bygglov för den bostad där han ska bo, har förstärkt frågeställningen.

De som har ett politiskt uppdrag i kommunala politiken, måste vara bosatt i kommunen. Peter Carpelan (M), före detta kommunstyrelsens ordförande och nuvarande kommunfullmäktiges ordförande bodde tidigare i Närlunda. Då han flyttade har många ifrågasatt om han verkligen bor kvar i kommunen.

Peter Carpelan har sökt och fått bygglov för utbyggnad på ett hus på Munsö. Det har skapat en del frågor då huset i bygglovsansökan  klassificeras som fritidshus och inte permanentboende. I bygglovet bedömer miljö- och stadsbyggnadskontoret och bygglovsenheten ”att befintlig fastighet är att betrakta som fritidshus”.

Ditt hus klassificeras som fritidshus i både din bygglovsansökan och i bygglovet från byggnadsnämnden. De skriver dessutom i bygglovet att du inte är skriven på fastigheten.

– Jag är rörd över det intresse som finns över hur jag bor. Men jag förstår att det är illasinnat skvaller från politiska motståndare. Jag bor och är skriven i en nyrenoverad och ombyggd fastighet på cirka 120 kvadratmeter på Munsö. Jag äger inte fastigheten och i övrigt är det privata angelägenheter som inte har något allmänintresse, svarar Peter Carpelan.

MN har kollat med statsarkitektkontoret och man får söka bygglov på annan fastighet som man inte äger, dock blir det svårt i de flesta fall att utnyttja bygglovet. Att bo permanent i ett fritidshus är inte heller mot några regler, så länge man har ett godkänt avlopp.

I bygglovet står det att sökande inte är skriven på fastigheten ”enligt kontorets information”. Så här svarar bygglovsenheten:

– Vi får våra fastighetsägaruppgifter via lantmäteriet och jag förutsätter att de i sin tur får uppgifterna från Skattemyndigheten, svarar Ann-Christine Wåhlstedt Berg, byggchef.

MN kontaktade Skattemyndigheten och i folkbokföringsregistret är Peter Carpelan skriven på Munsö sedan 2016-05-17.

EWA LINNROS

Läs också