Var fanns styrande politikerna?

Var fanns styrande politikerna?

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens näringslivschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Besökte Ekerö bibliotek och dialogmöjligheten kring Ekerö centrums utveckling. Det var bra i mångt och mycket men jag med flera besökare, undrade mycket över var våra styrande politiker var? Det pratas om att de vill ha en dialog med kommuninvånarna så varför var de inte på plats? 

– Gällande den här utställningen bestämde förtroendevalda och tjänstemän att det enbart skulle vara tjänstemän på utställningen eftersom man från båda håll vill ha all fokus på utställningen och projektet och inte på politiken.

Kan man få slutbesked även om bygglovet är överklagat men dom inte har blivit klar?

– Ja, det vill säga om sökande har fått ett bygglov, ett startbesked och byggt huset. Därefter ansöker man om ett slutbesked och om alla punkterna i kontrollplanerna är uppfyllda så beviljar bygglovsenheten ett slutbesked.   

Vad är det för enorma avverkningar som sker i Jungfrusundsskogen? Det har talats om föryngring av denna skog, men vid exempelvis Skomakartorp ligger enorma travar av nedhuggna träd. Är det egentligen avverkning för framtida exploateringar?

– Ekerö kommun är huvudman för leden och vi har löpande haft diskussioner med Trafikverket om dess framtid när Förbifart Stockholm öppnar om dryga tio år. Jag bedömer att man behöver göra den bedömningen löpande under 2020-talet innan man fattar något definitivt beslut.

Hamburgerrestaurangen i Ekerö centrum kan inte öppna eftersom det är problem med att få alla tillstånd i kommunen klara. Det är också allmänt känt bland entreprenörer att Ekerö kommun är exceptionellt långsamma med att få klart allt från bygglov till tillstånd. Vad är problemet ?

– Nej, själva handläggningen är inte långsam även om vi tjänstemän inte är ofelbara. Vi kan göra fel och vara långsamma ibland. Men det som oftast tar tid är att ansökningarna behöver kompletteras då den som söker, exempelvis inte har tillräckligt kompletta ritningar, saknar väsentliga funktioner för ventilation, personaltoalett med mera. Kommunens bygglovsenhet har jobbat mycket med att effektivisera sin handläggning och expedierar ett bygglov med kompletta handlingar på cirka två veckor. Sedan kan vi alltid bli bättre både på att informera och att förtydliga, så att våra invånare blir ännu bättre på att göra rätt och ta reda på alla fakta de behöver för att bygga eller bedriva näringsverksamhet.    

Hör hela intervjun här:

http://arkiv.malaroarnasnyheter.se/Radio_files/J20.mp3

EWA LINNROS

Läs också