Vårdcentralen stoppar listning

Under pandemin har en stor vårdskuld byggts upp på landets vårdinrättningar och trycket på sjukvården är högt för att komma ikapp. På Ekerö vårdcentral har detta lett till ett stopp för nya patienter.

– Vi har infört listningsstopp för att vi i nuläget inte har möjlighet att ta emot nya patienter, utan behöver fokusera på de patienter som vi redan har listade. Just nu är det högt tryck inom vården med både kontroller som blivit uppskjutna på grund av Coronapandemin och många som kontaktar oss för olika typer av besvär. Vi arbetar hårt för att möta så mycket av vårdbehovet som möjligt, men måste prioritera de som mest behöver vår hjälp, berättar Magnus Edlund, verksamhetschef på Ekerö vårdcentral, som drivs av privata vårdföretaget Praktikertjänst.

Han förklarar att listningsstoppet innebär att de som vill lista sig på Ekerö vårdcentral kan ställa sig på väntelista och kommer att bli pålistade när utrymme finns. De patienter som inte är listade på någon vårdcentral alls inom Region Stockholm har dock alltid rätt att lista sig på en vårdcentral, även om det är listningsstopp. Det gäller till exempel små barn som inte hunnit listas på någon vårdcentral än.

– Innan vi kan lista på fler patienter behöver vi ha tillräckliga resurser i form av personal och lokaler för att klara av att ge god vård, säger Magnus Edlund

LO BÄCKLINDER

Läs också