Våren 2023 tas första doppet

Våren 2023 tas första doppet

Bubbelpooler, 25-metersbassäng, kafé och plaskbassäng – när mälaröbornas badhus äntligen slår upp dörrarna om knappt två år, kommer det finnas mycket att sysselsätta sig med. Än så länge ser det också ut som om den ekonomiska kalkylen håller.

I början av juni tas första spadtaget till kommunens nya badhus. Drygt ett och ett halvt år senare, under våren 2023 kan alla badsugna ta det första doppet. Det står klart sedan kommunstyrelsen den 16 februari godkände tekniska nämndens beslut om att genomföra bygget enligt de handlingar och den kalkyl som tagits fram under det senaste året.

– Under de närmaste veckorna påbörjas etableringen av arbetsbodar för det kommande arbetet och man ska dessutom stängsla av bakom fritidsgården, förklarar Berit Nilsson, extern projektledare anlitad av kommunen.

Hon beskriver hur man därefter behöver vänta in att det så kallade ”KOM-huset” som ska göra plats för föreningslivets omklädningsrum och kontorslokaler, ska bli klart för inflyttning. Det bygget löper på enligt planen och ska vara klart i maj. Därefter rivs de nuvarande omklädningsrummen för att bereda plats åt själva badhusbyggnaden.

– Det kommer att bli 4 500 kvadratmeter lokalyta i två plan, med huvudsakligen teknikutrymmen i det undre planet. Den stora bassängen kommer att vara i två plan, men i övrigt ligger de publika utrymmena på det övre planet, säger Berit Nilsson.

Förutom en 25-metersbassäng med åtta banor, kommer det bland annat även finnas bubbelpooler, bastu, en undervisningsbassäng och en ”barnplaskbassäng”.

Kaféet kommer vara i framkant av byggnaden, mot själva Träkvistavallen och är tänkt att bli en samlingspunkt för hela området.

När det gäller budgeten så ser det så här långt ut som om kalkylerna håller.

– De 230 miljonerna som är budgeterade har en rejäl marginal. Vi har kommit så långt att det är väldigt välgenomarbetade handlingar som vi har tagit fram tillsammans med entreprenören COBAB AB. Det är första gången som kommunen har jobbat så tätt tillsammans med entreprenören så tidigt i processen och det borgar för att det inte ska bli några överraskningar längre fram i byggandet, säger Berit Nilsson.

LO BÄCKLINDER

 

Det här kommer badhuset innehålla:

25-meters bassäng
Undervisningsbassäng
Multibassäng
Barnplask för de minsta besökarna
Bubbelpooler och bastu
Kafé för badgäster och övriga besökare på Träkvistavallen
Rörelserum för yoga, simundervisning och annat.

Läs också