Varför är återvinningscentralen låst?

Varför är återvinningscentralen låst?

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens näringslivschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Vad är det för baracker som satts upp mittemot Gustavalund?

– Det är Ekerö dagcenter som kommer att flytta från Ekerö centrum till de här lokalerna i januari.

Lägenhetshotellet på Bryggavägen verkar mörkt och tomt. Vad har hänt här?

– Innan byggnaden kan tas i anspråk behöver fastighetsägaren vidta ett antal åtgärder som byggnadsnämnden har påpekat utifrån beviljat bygglov. Fastighetsägaren och stadsbyggnadskontoret har en bra dialog och kommer att lösa alla dessa frågor och byggnaden beräknas kunna tas i bruk inom en relativt nära framtid.

En boende i Ekerö bostäders lägenhet upptäckte att en orm fanns i hens lägenhet. Hen ringde Ekerö bostäder som hänvisade till Anticimex.  De svarade att de hade ingen sådan service att hjälpa till. Hen ringde åter Ekerö bostäder som rekommenderade att grannarna skulle gå ihop i gemensam aktion.

Fråga/påpekande från den boende: Vad jag vill visa med denna händelse är, att vi har ingen som helst beredskap för följande saker i vår kommun och det är skandal. Vi borde ha nummer eller uppgifter om hur vi ska ta hand om detta i kommunen.

– Det normala förfarandet är att uppmana till att kontakta polisen på 114 14 eller 112, det kan ju vara en giftorm. De hjälper till om man exempelvis påträffar en reptil i sin bostad. Eftersom det är ett relativt akut läge när en sådan sak inträffar gör polisen i sin tur en bedömning om de ska ta hjälp av exempelvis Anticimex eller någon herpetolog, som är en person som är sakkunnig om reptiler, från Skansenakavariet eller motsvarande. Jag har tagit den här frågan vidare till vårt kontaktcenter.

Varför har vi passerkort till våran återvinning i Skå? För att slippa dumpning av avfall i naturen så borde väl återvinningen vara öppen för alla. Nacka och Bromma har inga låsta grindar vid sina anläggningar.

– Det finns två skäl. Tidigare kom många företag och lämnade sitt avfall på återvinningscentralen och de kunde lämna väldigt mycket. Det är inte korrekt att låta deras avfallsomhändertagande finansieras av avfallstaxan. Det andra skälet är att hot och våld har ökat och även stölder från centralen. Med hjälp av bomsystemet har man större möjlighet att bestämma vem som kan komma in. Har någon till exempel misskött sig därinne, då kan man spärra deras kort till centralen.

Hör hela intervjun här:

http://arkiv.malaroarnasnyheter.se/Radio_files/J18.mp3

EWA LINNROS

Läs också