Vattenläckan i Stenhamra

Temperaturskillnader i marken kan ha orsakat vattenläckan i Stenhamra i mitten av januari. Flera områden på Mälaröarna blev utan vatten när ledningen reparerades. 

n trasig ledning tvingade Roslagsvatten att stänga av vattnet på delar av Färingsö i mitten av januari. Vattnet stängdes först av i centrala Stenhamra men ledningens storlek gjorde att även andra delar av Färingsö och centrala Ekerö blev utan vatten. 

– Ledningen var ganska stor så trycket var högt och det läckte mycket vatten. Därför behövde vi stänga av fler områden på Mälaröarna, berättar Erik Norgren, kommunikatör Roslagsvatten. 

Hushåll, anslutna till Roslagsvattens sms-tjänst, fick information om den läckande ledningen via telefonen. Andra kunde hitta information på företagets hemsida. 

– Vi uppmanar att man ska ansluta sig till vår sms-tjänst. Men när det blir så pass stora områden som berörs kan det ändå vara svårt att nå alla med sms. 

Läckan upptäcktes på eftermiddagen och vattnet var sedan avstängt till efter midnatt. När vattnet sätts igång kan det lossna rost från ledningsrören som orsaka missfärgningar.  

– Men det är inte farligt utan det är bara att spola tills det försvinner. Vi behöver också slå på vattnet försiktigt för att undvika följdskador eftersom trycket är väldigt högt.

Vad läckan beror på är svårt att veta. Men en orsak skulle kunna vara temperaturskillnader, tror Erik Norgren. 

– Skillnaderna kan göra att marken rör sig och eftersom vattenledningarna ligger nergrävda i marken skulle en intilliggande sten kunna skava hål på dem. 

För att undvika läckor renoveras äldre vattenledningar kontinuerligt. Men det går ändå inte att helt förebygga problem. 

– Rörelserna i marken kan göra att det uppstår läckor även i nya ledningar

ANGELICA BERG

Läs också