Vem ansvarar för ”skrot” i Rastaborgsskogen?

Vem ansvarar för ”skrot” i Rastaborgsskogen?

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens press- och näringslivschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”

Det har funnits ett stort skrotupplag i Rastaholmsskogen. Nu är det mesta bortplockat men det står fortfarande en gammal skräpig husvagn kvar i skogen. En boende i området har kontaktat kommunen flera gånger angående denna, senast i dec/jan men inget händer. Hur går kommunen tillväga med detta problem?

– Det är inte kommunal mark utan det är upp till markägaren att se till att skrotupplaget tas bort.

Varför byggde man inte bara ut den ”gamla” Ekebyhovskolan istället för att bygga en ny?

– Vi har utrett frågan och det skulle bli väsentligt dyrare att bygga om befintlig skola. Utbyggnad av antalet skolplatser i Ekerö kommun är således helt nödvändig. Lokalerna vid Ekebyhovskolan är idag i stort behov av upprustning och renovering beroende på fuktskador, föråldrade installationer, underhåll av tak samt otidsenliga pedagogiska miljöer. Skolans kapacitet har utökats under tid med tillfälliga paviljonger. Inriktningen är att bygga en helt ny skola på den av planenheten utpekade marken längs Bryggavägen. Fördelar med detta är att ingen evakueringslösning behövs. Den komplicerade trafiksituationen vid Ekebyhov undviks och nuvarande skolfastighet kan användas för andra ändamål, till exempel bostäder eller annan skolverksamhet. Den nya idrottshallen tillkommer som ökar tillgången på halltider för kommunens medborgare.

Vid Söderbacken på Munsö är trafiksituationen ohållbar beroende på lastbilstransporterna från förbifarten. Det kör många långtradare med massor och ingen av dem håller hastigheten. Vad kan kommunen göra för att framföra problemet till ansvariga undrar han.

– Det är inte acceptabelt. Vi har kontakt med Trafikverket i frågan men framför detta till trafikpolisen också.

Jag tänkte börja kompostera matavfall enligt bokashimetoden. Det betyder att man fermenterar matavfallet inomhus för att sedan kunna gräva ner det i jorden där det blir jord väldigt snabbt, efter ungefär två veckor.  Jag har förstått att det är olika regler för olika kommuner, men ska man på något sätt anmäla till kommunen att man gör detta?

– I Ekerö kommun behöver man anmäla till miljö- och hälsoskyddskontoret om man önskar månadshämtning av sitt hushållsavfall. Då krävs nämligen en fungerande varmkompost och man får då inte lägga något matavfall i det vanliga sopkärlet. Om man vill kompostera matavfall i alla fall, då tror jag nog att man behöver anmäla det också. För att kompostera allt eller delar av sitt matavfall måste man först göra en anmälan till miljöenheten. Vill man ha förlängd hämtningsintervall på fyra veckor, måste allt matavfall komposteras. Kommunen godtar bokashi som kompostmetod för matavfall, men ställer krav på efterkompostering innan man gräver ned det i marken. Detta  då det efter två veckor fortfarande är matrester, om än mjölksyrade och kan dra till sig skadedjur samt för att det ska fungera året runt med marktjäle.

Hör hela intervjun här:

http://arkiv.malaroarnasnyheter.se/Radio_files/J5.mp3

EWA LINNROS

Läs också