Vem ansvarar för ”undermålig” cykelväg?

Här kommer några av de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens press- och näringslivschef Johan Elfver  i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Jag är sedan ett antal veckor tillbaka ganska irriterad på ett i grunden enkelt ”ärende”, nämligen en grusväg i undermåligt skick. Den börjar i söder från Älvnäsvägen, därefter går den längs med Brunna gärde, fram till T-korsningen där en annan asfalterad gång- och cykelväg tar vid.   Att i första hand få grusvägen åtgärdad så att man inte står på öronen är naturligtvis det viktigaste. Men jag är minst lika irriterad på detta numera tämligen vanliga fenomen: Två myndigheter som skjuter ansvaret fram och tillbaka mellan sig. I det här fallet Ekerö kommun och Roslagsvatten. Och det är ”tredje man” som drabbas…

– Den här vägen är en tillfartsväg och inte en allmän väg, det vill säga vägen ligger på kvartersmark och inte allmän platsmark i den bemärkelsen att den kan klassas som en riktig gång- och cykelväg. Det är en grusväg som kan användas för gångtrafik och i det här fallet, fordon som har tillstånd att köra till pumphuset i området. Det är riktigt att Roslagsvatten har ansvaret för vägen sedan 2014 och har ett visst underhållsansvar utifrån att det är en tillfartsväg. Det går att cykla på den men det ska ske med försiktighet.

Jag bor på Munsö och går nästan dagligen ner till vår strandlinje. Ibland ligger det ett stort vitt skum vid stranden. Idag ser det ut som om det kommer ifrån ett utsläpp då det även ligger som strimmor efter vågorna ute på fjärden. Det var spritt runt hela udden och inne i två vikar. Jag bestämde mig för att samla upp skum, kanske för att det kan analyseras. Jag fick lite på händerna och känner att det är irriterande. Vart jag vänder mig, kommunen där man bara hamnar i ett callcenter eller brandkåren?

– Jag rekommenderar att du vänder dig till kommunens kontaktcenter på telefon och pratar med operatören om att det är ett miljöärende du vill få undersökt.

Blir det någon infartsparkering för Lovöborna?

– Jag har ingen ny information om planeringen för infartsparkering på Lovö i nuläget men mina kollegor jobbar övergripande med såväl befintliga infartsparkeringar på Färingsö och Ekerö samt planering för ytterligare infartsparkeringar.

Vem bestämmer vad som passar in i ett område när bygglovsansökan behandlas? Det är så många områden nu där det är en salig blandning på husstilar. Dessutom kan en person få nej medan en annan får ja på samma sak, trots att det är i samma område. 

– Det beror på vad detaljplanen och dess områdesbestämmelser anger. Detaljplanen för ett område anger bland annat riktlinjer för gestaltning i ett område. Sedan kan det finnas sökanden som vill bygga på ett sätt som inte stämmer överens med detaljplanen. Då lovprövas det av handläggare och sedan för beslut i byggnadsnämnden, om det kan anses vara en mindre eller större avvikelse. 

Trafikverket ansvarar för Ekerövägen. Med tanke på förbifarten och breddningen av vägen och en massa andra olägenheter för oss som åker bil borde väl Trafikverket bjuda på fria resor med Slagstafärjan?

– Ekerö kommun är huvudman för Ekeröleden och har inte för avsikt att låta staten ta över huvudmannaskapet. Tar de över är det inte fria resor vi pratar om utan i så fall skattefinansierade. Betalfärja var den modell och förutsättning för tillåtlighet när Ekerö kommun fick tillstånd att upprätta färjeförbindelsen 1993. Anledningen till det var att ekeröborna redan hade länsväg 261. De kommuner där det inte finns någon annan väg än färja, brukar skattefinansieras. Ett exempel på det är Adelsöfärjan. Vid ett hypotetiskt statligt övertagande kan ekeröborna inte räkna med att den tredje färjan och tiominuterstrafiken på Ekeröleden kan garanteras.

arkiv.malaroarnasnyheter.se/Radio_files/J17.mp3

EWA LINNROS

Läs också