Verksamhet för psykiskt sköra görs om – igen

Först var det för få besökare på kommunens träffpunkt för psykiskt sköra, vilket ledde till att verksamheten gjordes om. Nu är det för många, och verksamheten görs om igen.

– En dag satt det en lapp på dörren. Nu får jag inte längre hänga med mina polare, eftersom vi har olika beslut, säger Per-Olof Silén, som besökt allaktivitetshuset Helios varje vardag.

Det var i början av året som Mälaröarnas nyheter skrev att Solrosen, kommunens verksamhet för psykiskt sköra, ersatts av allaktiviutetshuset Helios. Tanken var att nå ut till ännu fler personer som av olika anledningar har svårt att ta sig hemifrån, förklarade Elin Örberg, verksamhetsutvecklare på socialförvaltningen och lovade även generösare öppettider, även kvällstid ibland, och nya aktiviteter.

Innan invigningen av Helios hade Solrosen under lång tid haft stängt på grund av pandemin och oron bland besökarna, men också RSMH, Riksförbundet för mental och social hälsa, på Mälaröarna var stor. 

– För våra medlemmar har Solrosen varit en otroligt viktig plats, men jag hoppas att vi får vara med på tåget i allt det nya också, sa RSMH:s ordförande Mikke Lillman till Mälaröarnas nyheter då.

Nio månader senare är det återigen dags för förändringar. Den här gången för att besökarna på Helios blivit för många. Därför behöver verksamheten delas upp mellan de som blivit beviljade sysselsättning via LSS eller SoL, som får komma till Helios måndagar till onsdag 8.30 till 15.30. Och de som inte har biståndsbedömda insatser, som får komma torsdagar 9.00 till 13-00 samt fredagar 9.00 till 15.00.

För Per-Olof Silén som tidigare gått till Helios alla vardagar i veckan, betyder det inte bara att han blir utan sysselsättning två dagar i veckan, utan också att de vänner han brukar träffa på Helios inte är välkomna de dagar han är där och tvärtom. 

– Det känns som att vi gick från lockdown till lockout, säger han och förklarar att förändringen har gjort att han ligger sömnlös på nätterna.

Enligt Birgitta Ljungström, verksamhetschef för Helios, är anledningen till uppdelningen och de nya tiderna att man behöver göra en utvärdering av verksamheten, vilket varit planerat hela tiden.

– De nya tiderna är tillfälliga, under tiden vi utvärderar, säger hon, och förtydligar att hon inte vet om eller hur verksamheten kommer se ut framöver, men att målet är att göra det så bra som möjligt för både personal och besökare.

På frågan varför man inte utvärderar först och ändrar tiderna först efter resultatet, svarar hon att det delvis handlar om en arbetsmiljöfråga, eftersom det kommit för många besökare under vissa tider, vilket gjort att det blir svårt för personalen att hinna sitt uppdrag.

Men tanken med att ersätta Solrosen med Helios var väl att det skulle komma fler besökare?

– Vi är väldigt glada över att så många vill besöka Helios, nu handlar det om hur vi ska ta hand om verksamheten på bästa sätt. Det är för både personalens men också besökarnas skull, för att alla ska få det de behöver, säger hon.

När utvärderingen, som enligt Birgitta Ljungström görs av en person i staben, ska vara klar är inte bestämt, men ambitionen, menar hon, är det här året. Efter det kommer ett besked att gå ut till alla berörda. 

Det är ju en skör grupp människor, man kunde inte tänka sig att vara lite mer tydlig och att förbereda besökarna på förändringen på ett bättre sätt?

– Vi förstår att det blir reaktioner, men förändringen är bara tillfällig, och målet är att det ska bli så bra som möjligt för alla.

Enligt RSMH:s ordförande Mikke Lillman är föreningen inbjuden till informationsmöte på kommunen i början av december.

– Då hoppas vi få veta mer, säger han.

HELEN BJURBERG

Läs också