“Vi är förberedda för detta”

“Vi är förberedda för detta”

Inga coronasmittade mälaröbor har ännu bekräftats, men Sverige och Mälaröarna befinner sig i en sällan skådad situation. De nyckelpersoner som MN pratat med konstaterar alla att läget är ett allvarligt, men att krisberedskapen är god.

– Vi är väl förberedda för detta. Kommunen sammankallade krisledningen för fyra veckor sedan och jag fattade beslut om att sammankalla krisledningsnämnden i förra veckan. Det betyder att vi nu arbetar utifrån ”lagen om extraordinära händelser”. Det är en möjlighet som alla kommuner har, men jag vet inte om alla använder sig av den, berättar kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M).

Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott, det vill säga sju politiker som beslutar och ett antal föredragande tjänstemän som rapporterar om sina respektive verksamheter.

– Vi fattar beslut om sådant som är budgetpåverkande och som förändrar redan tagna politiska beslut. Till exempel bestämde vi i tisdags att stänga vissa verksamheter som öppna förskolor och dagverksamheter, fortsätter Adam Reuterskiöld.

Han kan också berätta att kommunen gör en hel del insatser som syftar till att underlätta ekonomiskt för företagare. Till exempel att förlänga betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar, korta ned betaltiden till kommunens leverantörer till 20 dagar och undersöka om det går att tidigarelägga restaurangernas möjligheter att öppna uteserveringar redan nu.

På Ekerö vårdcentral har man fått ställa om sin verksamhet och anpassa sig till nya förutsättningar flera gånger under de senaste två veckorna. Lättakuten har fått stänga för icke inbokade besök, för att ha kontroll över vilka patienter som finns i väntrummet.

– Det senaste instruktioner vi fått från regionen är också att vi ska ställa in all planerad vård för att kunna frigöra våra kalendrar för mer akut vård. Det betyder att vi kan komma att kontakta de patienter som har inbokade besök och erbjuda dem kontakt via videolänk istället, säger Sara Banegas, verksamhetschef på Ekerö vårdcentral.

Hon berättar att så här långt har hon inte fått rapport om att några mälaröbor har vårdats för coronavirus, så ingen vet om viruset har nått kommunen. Däremot kan hon bekräfta att oron är stor bland kommuninvånarna och telefonsamtalen och kontakterna via vårdcentralens chatt är dubbelt så många som annars.

– Det är bra att man är omsorgsfull, men om man är ung och frisk för övrigt behöver man inte ha någon egentlig oro för sin egen eller sitt barns hälsa. Vi uppmanar också alla att ta kontakt med oss först, innan de kommer hit, säger Sara Banegas.

Från polisens sida ser man också ett par oönskade följdeffekter av att skolor stänger och människor inte kan ägna sig åt sina vanliga aktiviteter.

– Det kan till exempel gälla våld i nära relationer. En familj som redan har mycket friktion kan få det ännu värre när många är sjuka och man inte kommer iväg till jobb och skolor, säger kommunpolis Anna Freij.

Hon uppmanar därför alla att vara uppmärksamma på sin omgivning och sina grannar och fråga eller larma om man hör något som inte verkar vara som det ska.

– Likaså är det viktigt att föräldrar håller koll på sina ungdomar som inte är i skolan, så att vi inte har en massa gäng som driver omkring, säger hon.

LO BÄCKLINDER

 

Läs också