”Vi måste lösa det här tillsammans”

”Vi måste lösa det här tillsammans”

Corona-viruset har snabbt förändrat vardagen, inte minst inom näringslivet. Ekerö kommun har vidtagit stödåtgärder för kommunens företagare och flera av dem hjälps åt sinsemellan, för att klara av situationen.

Ekerö kommun har många näringsidkare, bland annat i Ekerö centrum.

– Vi har hela tiden en intensiv kontakt med varandra och framförallt så följer vi Folkhälsomyndighetens direktiv. Under resans gång har vi arbetat mycket med att kunderna ska känna sig trygga, berättar Thorbjörn Rönnlund, ordförande i Ekerö centrumförening.

Han och de andra näringsidkarna i centrum märker att kommuninvånarna månar om det lokala.

– Detta har alltid funnits härute, men nu blir det ännu tydligare. Alla är drabbade men när det kommer till restaurangerna, där är det fritt fall. Men tack vare bland annat kommunens upprop om att uppmana människor att hämta ”take-away-mat”, har det blivit fart för restaurangerna, säger Thorbjörn Rönnlund som uppskattar kommunens näringslivsråd och näringslivschefen Johan Elfvers insatser för företagarna.

Kommunen har tagit fram ett stödpaket för att hjälpa företagare i kommunen. Det handlar bland annat om att man förlängt betalningstider på hyror i kommunägda lokaler, man har kortat ned betaltiden till leverantörer till 20 dagar till alla leverantörer (gäller ej myndigheter och kommuner). Vidare har man förändrat riktlinjerna för att möjliggöra att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart och se över om det går att tidigarelägga planerade kommunala investerings- eller renoveringsprojekt.

– Sedan har vi också fryst tillsynsärenden generellt för att frigöra tid för företagarna. Det gäller exempelvis miljötillsyn som vi nu inledningsvis förlägger till hösten istället och vi tar inte ut några avgifter i nuläget, berättar Johan Elfver, kommunens press- och näringslivschef. Han lyfter också ett bra exempel på ett gott samarbete mellan kommunens företagare.

– Det råder brist på handsprit men där har den lokala företagaren parfymfabriken Nordium antiseptiska medel som de kunde leverera. Däremot hade de inte tillräckligt med flaskor. Då kontaktade vi Kiviks musteri på Färingsö och de hade flaskor.Vi försöker titta på alla sådana möjligheter och söker kreativa lösningar, säger Johan Elfver.

Företagarna i Ekerö centrum anordnar olika events under året och närmast ligger påskfirandet. Det blir i mindre skala än tidigare, men Ekerö centrumförening kommer att tillsammans med kommunen, påskpynta centrum.

– Det gör vi för att vi ska sprida glädje. Sedan har vi en planerad sommarfest i juni. Den kommer förmodligen inte bli exakt som vi hade tänkt den, men vi kommer att göra någonting i alla fall. Inte för att trycka hit kunder utan återigen, för att sprida glädje. Det är någonting som behövs redan nu, men viktigt är också att man känner att man står inte ensam, både som medborgare och företagare, vi måste lösa det här tillsammans. Men jag är väldigt positiv för jag upplever en anda bland ekeröborna att ”det här ska vi lösa gemensamt”.

EWA LINNROS

Läs också