Viktigt att involvera medborgarna

Viktigt att involvera medborgarna

Ekerös nya kommundirektör Christina Hedberg har nu varit på plats i fyra månader. MN bjöd in henne till tidningens radioprogram ”God kväll Mälaröarna” för att höra mer om hennes arbete.

Arbetet som kommundirektör innebär att vara en bro mellan politiken och tjänstemannaorganisationen. Kommundirektören är den som är ytterst ansvarig för att verkställa de politiska besluten,  en extra diger uppgift just nu då mycket är på gång med ombyggnation av tre centrum, byggnation av både äldreboenden och skolor och troligtvis, ett nytt badhus.

Hur har din första tid varit i kommunen?

– Det har varit en mycket intensiv och lärorik period men väldigt roligt. Det är också extra roligt att komma in i en sådan spännande och expansiv fas i Ekerö kommuns historia, säger Christina Hedberg.

Vad är ditt intryck av organisationen?

– Det är en väldigt välskött organisation, en stabil grund att stå på. Ekonomin är i balans och det är viktigt när vi står inför dessa stora utmaningar med många investeringar som behöver göras. Det som också är oerhört glädjande är att Ekerö kommun har väldigt god kvalitet inom våra kärnverksamheter skola, vård och omsorg. Att vi har både en god ekonomi och en bra kvalitet beror också på att vi har väldigt kompetenta chefer och medarbetare och även ett bra politiskt klimat, med kompetenta och ambitiösa politiker. Att driva en kommun handlar verkligen om teamwork mellan politiken och tjänstemannaorganisationen.

Har du gjort några stora förändringar?

– Jag har gjort några mindre omorganisationer som träder i kraft nästa år. Bland annat har min biträdande kommundirektör Daniel Lindqvist fått nytt jobb som kommundirektör i Knivsta kommun. Jag kommer inte att ersätta honom utan jag fördelar ut hans ansvarsområden dels på mig själv, dels på några andra i ledningsgruppen. Jag har också valt att skapa en sammanhållen stadsbyggnadsförvaltning, där teknik och exploatering från årsskiftet kommer att ligga under nuvarande stadsbyggnadschefen tillsammans med de befintliga enheterna för planering, fastighet, bygglov och miljö. Sedan har jag fått ett uppdrag från politiken att se över socialtjänsten. Under nästa år är inriktningen att det ska gå från en beställar- och utförarmodell till en sammanhållen socialförvaltning, där socialnämnden kommer ansvara för såväl beställarfunktionen som den egna produktionen av sociala omsorg.

Christina Hedberg gläds också åt kommuninvånarnas engagemang.

– Det är otroligt kul att så många människor nu engagerar sig i medborgardialoger och att svara på våra enkäter på alla planer som vi har igång nu med utveckling av centrum och badhus. Vi har fått in tusentals med synpunkter som vi naturligtvis ska ta till oss.  Jag tror att det är väldigt viktigt att vi involverar invånarna mer i allt som händer i kommunen.

EWA LINNROS

Läs också