Vildsvinen härjar vid Världsarvet

Den senaste tiden har vildsvinen härjat på området kring Hovgården på Adelsö. Det mer än tusenåriga fornminnesområdet är uppbökat på flera ställen och nu finns oro att vildsvinens framfart påverkar ytliga fornminnen 

– Det är en skandal att man låtit detta ske på Världs-arvet Hovgården. Särskilt som kommunen och berörda myndigheter har dragit i gång ett särskilt projekt för att utveckla området, säger Anders Gustafsson, som är ordförande för Föreningen Värna Adelsö. 

Enligt Anders Gustafsson finns det flera anledningar till att vildsvinen kunnat härja som de gjort. En orsak är att staketet som finns runt området är otillräckligt, vilket gör att svinen kan ta sig in i området.  Under vintern, när isen ligger på Hovgårdsfjärden kan vildsvinen också enkelt ta sig in vid strandkanten, som saknar staket. 

– Dessutom har grinden till området mot stora vägen stått på vid gavel vid flera tillfällen och också varit låst med ett cykellås, så att passerande inte kunnat stänga den.

– Fastighetsverket behöver ta sitt ansvar och dessutom borde vildsvinsstamman decimeras genom systematisk jakt. Det är snart vår och vi vill att alla ska kunna njuta av det fantastiska området och inte behöva vandra runt i en uppbökad jordåker.

Det är Statens fastighetsverk (SFV) som har ansvaret för marken på Hovgårdsområdet. När informationen om vildsvinens framfart nådde dem gav sig förvaltaren Magnus Rinaldo från SFV samt Ekerö kommuns projektansvarige för besöksmålet Hovgården, Faravid Svalfors af Ugglas, ut för att besiktiga skadorna

– Vi kan konstatera att det över lag är många vildsvin ute på Adelsö och andra delar av Mälaröarna just nu som bökar i beteshagar. Skadorna på Hovgården sticker inte ut från övriga beteshagar, men då detta är en mycket känslig miljö så besökte vi området så fort vi fick höra talas om dem.

Under besöket konstaterades att det elektriska fårstängslet som omringar hagen på landsidan är intakt, men att det saknas stängsel mot vattnet som kan bidra till att vildsvinen tar sig in i område. Det finns i dagsläget inga planer på att stängsla in sjösidan, men enligt Magnus Rinaldo kan det komma att ändras om problemen blir värre.

– Skadornas omfattning idag utgör ingen risk för fornlämningarna, det är vi säkra på. Böken är grunda och ser mest tråkiga ut. Erfarenhet säger oss också att när det börjar grönska så grönskar det även i spåren efter vildsvinsböken. Vi kommer att följa utvecklingen, eskalerar det så kommer skyddsjakt genomföras av personal utsedda av SFV, avslutar Magnus Rinaldo.

MARIA  FORLUND

Läs också