Vildsvinen ställer till problem

Vildsvinen ställer till problem

Att vildsvinen ökar i antal och utbredning är ett välkänt fenomen såväl på Mälaröarna som i hela Sverige. I försök att hålla stammen nere har dock viltvårdarna fångat och avlivat ett tjugotal på centrala Ekerö under bara de senaste månaderna.

Ingen vet hur många vildsvin som finns på Mälaröarna eller för den delen i hela Sverige. Dock vittnar både jägare och lekmän om att de oavbrutet ökar kraftigt i antal och att de blir mer och mer vanliga även i tätorterna.

– I Berlin har de grisar mitt inne i stan och måste till exempel bygga in soptunnorna för att de ska få vara ifred. Jag tror att vi kommer ha den utvecklingen här också, säger Robert Möller, jaktledare i kommunens skyddsjaktslag.

Han kan berätta om trädgårdar som djuren förstör i sin jakt på rötter och insekter, barn som är rädda för att gå hem från sina aktiviteter på kvällarna och allvarliga trafikolyckor. Men också om att han och kollegorna sedan i november har lyckats fånga närmare tjugo vildsvin i de fällor som de har uppställda på ett par platser på Ekerö, bland annat bakom Lidl på Ekerö, där Robert Möller visar hur den fungerar.

– Dels har vi denna och sedan har vi en i Lurudden, som tidigare var placerad på Gällstaö. Här har vi nog fångat tio vildsvin minst och i den andra fällan tror jag att det är åtta.

Fällan är konstruerad som en stadig nätbur med tak och en grind som slår igen när djuret kommit in och kommer i kontakt med en vajer som går genom buren. Fällan agnas med till exempel majs, ärter eller bröd som lockar dit djuren. En rörelsestyrd kamera går igång och larmar hos viltvårdarna, som kan komma till platsen och avliva djuret med svagare ammunition än vad som skulle behövas för att skjuta på längre håll.

När det gäller hur man ska kunna skydda sin trädgård mot vildsvin har Robert Möller egentligen bara ett enda råd.

– Elstängsel är det enda som fungerar, men det hjälper inte alltid heller. De kan lära sig att gå igenom stängslet också, säger han och berättar om hur vildsvinen nyligen bökat upp hela fotbollsplanen på Adelsö, trots att det finns elstängsel runt.

Skulle man stöta på vildsvin när man är på promenad, är Robert Möllers bästa tips att man gör mycket väsen och stora rörelser, för att skrämma iväg dem.

LO BÄCKLINDER

Läs också