Vill ha folkomröstning

Vill ha folkomröstning

På kommunfullmäktiges möte 8 oktober antogs ramprogrammet för badhuset. Men Öpartiet röstade nej och vill istället ha en folkomröstning om ett badhus ska byggas eller ej.

Nu har Öpartiet börjat med en namninsamling för att få till en folkomröstning i frågan om badhuset. Det krävs namn från tio procent av kommunens röstberättigade personer, det vill säga cirka 2 000 personer, för att en folkomröstning kan begäras.

Öpartiet är däremot inte mot ett badhus rent principiellt.

– Gärna badhus men när ekonomin tillåter det. Vi har haft tider när vi har haft god ekonomi, då kanske man skulle ha byggt ett badhus. Men nu har vi väldigt mycket som måste göras, vi måste bygga skolor och så vidare. Det ligger kanske inte rätt i tiden att bygga ett badhus och vi vill att medborgarna ska få tycka till, säger Bernt Richloow (ÖP).

– Nu måste vi spara på saker och ting, då är det väl jättedumt att ta lån för att bygga ett badhus. Det kanske leder till skattehöjningar eller att man måste dra in på andra verksamheter. I så fall ska medborgarna få säga sitt om de verkligen vill det, kommenterar Stefan Björn (ÖP).

Om Öpartiet får in de cirka 2 000 namnen, går sedan frågan om en folkomröstning vidare till kommunfullmäktige.

– Då får varje parti stå för sitt beslut om man är emot eller för en folkomröstning, säger Stefan Björn.

Öpartiet, tillsammans med bland annat hyresgästföreningarna och Socialdemokraterna har en gång tidigare fått igenom en folkomröstning. Då handlade det om huruvida kommunen skulle sälja ut andelar i Ekerö bostäder eller ej. Nejrösterna övervägde och även om en folkomröstning inte är beslutande utan vägledande, ledde det till att det inte blev en försäljning.

Många har visat intresse och skrivit på. Dock är inte antal insamlade namn räknade ännu, då insamlingen är pågående.

EWA LINNROS

Läs också