Viltolyckorna ökar med mörkret

Viltolyckorna ökar med mörkret

Efter en tillfällig nedgång av viltolyckorna i samband med att trafiken minskade på grund av coronapandemin, har siffrorna återigen börjat att peka uppåt. På Mälaröarna sker i snitt en viltolycka varannan dag och den siffran väntas öka i takt med att mörkret kommer allt tidigare.

Den 20 september mötte Älgskadefondsföreningen och representanter från polisen mälaröborna utanför Lidl och pratade om viltolyckor.

– På grund av pandemin och smittrisken kunde tyvärr inte Älgskadefondsföreningen ha med sig sin körsimulator, den brukar annars få människor att förstå hur snabbt det går när ett djur dyker upp framför bilen, säger Kenneth Kronberg, länsansvarig polis på Nationella viltolycksrådet.

Han berättar att reaktionerna är väldigt olika för den som hamnar i en olyckssituation och att många människor till och med släpper ratten och sätter upp händerna framför ansiktet när ett vilt djur visar sig på vägen.

– Hittills i år har det skett två älgolyckor, ett trettiotal olyckor med vildsvin och och långt över hundra påkörda rådjur. Vi såg en rejäl nedgång i början av pandemin när biltrafiken minskade, men sedan har siffrorna ökat igen.

När nu mörkret börjar komma tidigare på dagarna och detta också sammanfaller med att djurens brunstperiod, är risken för olyckor ännu större.

– Ett råd som Älgskadefondsföreningen ger är att man ska hålla sig på vägen om man hamnar i en situation med vilt framför bilen. De ser mycket skador som beror på att man har kört in i träd eller liknande vid sidan av vägen. Ytterligare ett råd är att inte byta vägbana, då det kan resulterar i ännu värre konsekvenser.

För att väcka mälaröbornas intresse hade Älgskadefondsföreningen tagit med sig en trailer med uppstoppade djur till besöket på Lidls parkering.

– Där fanns de djur som är anmälningspliktiga om man kör på dem och det gäller även om du bara har nuddat dem med bilen, då de kan vara skadade ändå. Anmäler gör man till 112 och ingenting annat. Att inte anmäla är ett brott och bestraffas med dagsböter, slår han fast.

Den allmänna trenden med ökande antal trafikolyckor för varje år, menar han beror på en kombination av ökat antal vilt, fler bilar och att hastigheterna blir högre då bilarna blir mer bekväma.

Att hålla uppmärksamheten framåt och att titta vid sidan av vägen, där det finns möjlighet att upptäcka viltet, är en avgörande faktor för att undvika faror.

– Framförallt sluta med att dricka kaffe och hålla på med telefonen när du kör bil, säger han.

LO BÄCKLINDER

Fakta viltolyckor
>> Om man sammanstöter med följande ska det anmälas till 112: Älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv lo, utter, örn och mufflonfår.
>> Markera alltid olycksplatsen så att jägare kan
hitta den.

 

Fakta Älgskadefondsföreningen

>> Föreningens ena syfte är att arbeta för att minska viltolyckor främst genom ett omfattande informationsarbete till trafikanter.
>> Älgskadefondsföreningen andra syfte är att ge ekonomisk hjälp till de av föreningens medlemmar som kolliderar med vilt.
>> Varje år betalar föreningen ut cirka2,5 miljoner kronor tilll drabbade medlemmar.

Läs också