Visioner för ny sporthall vid skidbacken

Visioner för ny sporthall vid skidbacken

Tanken är att det ska bli en portal till Jungfrusundsåsen

Nya planer på en hall vid Ekebyhovsbacken har tagit fart. Hallen ska innehålla padelbanor, ett klättercenter, restaurang, turistinformation, lokaler för Mälarörnas alpina skidklubb (Mask), och eventuellt även lokaler för Mälarö SOK och Sjöscouterna.

Det rör sig om en sporthall, placerad vid Jungfrusundsåsen intill parkeringen vid skidbacken. Tanken är att hallbyggnaden ska smälta in i omgivningen och ge intryck av en stor, röd lada.
Bakom projektet står ägarna till Jungfrusunds skärgårdsstad som idag äger Ekerö tennisklubbs före detta hall på Träkvista idrottsplats.
Tennisklubben som behövde samla alla sina resurser för att bygga ut sin hall i Ekebyhov, fick hjälp av en av ägarna till Jungfrusunds skärgårdsstad, Jan Björklund, då han köpte hallen och tog över arrendet för marken. I hallen finns idag Ekerö padel och Mälarö träningsverks ”Verket”.

Men när badhusplaner börjat ta form och behovet av nya omklädningsrum med mera för Ekerö IK dök upp, kände Jan Björklund att det var dags att lämna hallen på Träkvistavallen och skapa en hy hall på annan plats.
– Vi har idag ett arrende på Träkvistavallen. Men det kanske inte är optimalt att en kommersiell aktör ligger på en kommunal idrottsplats. Därför föreslog jag till kommunen att jag mycket väl kunde släppa arrendet på Träkvistavallen om kommunen kunde hitta en annan plats, berättar Jan Björklund.
Det landade på platsen nedanför Ekebyhovsbacken.
– Jag har tidigare varit engagerad i Mask och vet att deras lokaler är ganska dåliga. Det finns inte heller någon tydlig samlingsplats för hela Jungfrusundsåsen. Jag skulle gärna vilja se den här hallen som en portal för hela åsen med utrymmen för Mälarö SOK, Mask och sjöscouterna. Padel växer snabbt både på Ekerö och i hela landet, varför flera banor behövs säger Jan Björklund.

I hallen är det tänkt att det ska bli fem padelbanor och ett klättercenter.
– Det är också någonting som kommer och Mask skulle kunna ha klättercentret som en del i sin verksamhet, förklarar Jan Björklund. Han tycker också att det saknas en turistinformation i kommunen och tänker att hallen även kan fungera som en sådan.
Idag är padeln med bara två inomhusbanor för liten för att skapa ett föreningsliv. Men skulle man komma upp i fem banor, skulle även padeln kunna bli en egen förening.
– Då kan det bli ungefär som man jobbar i olika idrottsanläggningar där man har en kommersiell- och en föreningsdel. De två kommersiella verksamheterna padel och klättring ska kunna stötta föreningarna, säger Jan Björklund.

En ansökan om förhandsbesked för byggnationen av hallen har kommit till byggnadsnämnden. Kända sakägare och övriga berörda har haft möjlighet att yttra sig innan ärendet ska behandlas.

EWA LINNROS

Läs också